Kaebus nr 176
Pressinõukogu otsus 30.08.2007 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Postimees ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Kodakondsus- ja Migratsiooniameti (KMA) kaebust Postimehes 3. juulil 2007 ilmunud arvamusloo „Müüdist nimega „e-riik“ ehk kuidas ma nime vahetasin“ peale ning otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Kaidi Ruusalepa arvamus räägib uute dokumentide taotlemisest KMAs ning teistes asutustes. Autor kritiseerib liigsete koopiate tegemist ning on imestunud, miks e-riigis nii vähe registreid ja infosüsteeme kasutatakse.

KMA kaebas Pressinõukogule, et arvamusloos on avaldatud ebaõiged väited, mis halvustavad riiki. KMA seisukohalt oleks toimetus pidanud loo faktid üle kontrollima või andma õigete faktide ilmnedes võimaluse KMAle selgitusteks.

Postimees vastas, et tegu oli välisautori arvamusega ning toimetus ei näinud põhjust loo faktides kahelda, sest autor on Tallinna Börsi juhatuse liige ja üks digitaalallkirja seaduse autoritest. Lehe kinnitusel ei soovinud KMA õiendust, vaid positiivset lugu.

Pressinõukogu otsustas, et Postimees ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Kuna tegu on arvamuslooga, mille autor on kõrge riigiametnik, ei olnud Pressinõukogu hinnangul toimetusel põhjust faktides kahelda ja neid kontrollida.

Lisaks leiab Pressinõukogu, et kuna loo autor avalikustas ise oma isikuandmed, siis ei saanud miski takistada KMAl vastulauset esitamast. Pressinõukogu hinnangul vaidlustab KMA vaid ühe fakti, mis ei leia kinnitust ega ole artikli olulisim osa ning loo ideed ja tegelikkust ei moonuta. Ülejäänud fakte KMA oma kaebuses ümber ei lükka.

Pressinõukogu