Kaebus nr 184
Pressinõukogu otsus 31.01.2008 | TAUNIV.
Postimees rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Eesti Ajakirjanike Liidu juhatuse liikmete Margarita Kornõševa, Karin Pauluse, Liina Kusma ja Mart Ummelase kaebust Postimehes 3. jaanuaril 2008 ilmunud artikli „Marica Lillemetsa preemia kääritab ajakirjanike liitu“ peale ning otsustas, et Postimees rikkus head ajakirjandustava.

Artiklis on juttu sellest, et Ajakirjanike Liidu juhile makstud preemia tekitab osades liidu liikmetes paksu verd, kuna nende hinnangul keelab liidu põhikiri juhatuse liikmetele endale preemiat maksta. Artiklis on sõna antud ka Marica Lillemetsale.

Kaebajad ei ole rahul, et Postimees ei nimeta preemia maksmisega rahulolematute liidu liikmete arvu ega nimesid. Samuti ei ole kaebajad rahul, et liidu juhatuse liikmetelt ei küsitud kommentaare. Kaebajate hinnangul on Postimees rikkunud ajakirjanduseetika reegleid, sest artikli autor ei märkinud Marica Lillemetsaga e-posti teel suheldes, et kirjutab uudist.

Postimees vastas Pressinõukogule, et artikli kirjutamisel kasutas autor usaldusväärseid allikaid, kes soovisid jääda anonüümseks. Toimetuse hinnangul sai Ajakirjanike Liidu juhatuse esimees Marica Lillemets artikli mahtu arvestades piisavalt sõna. Postimehe hinnangul ei tõlgendanud toimetus artiklis liidu põhikirja ega võtnud seisukohta tüli osas, sest seda tegid liidu liikmed ning leht oli vahendaja. Postimees pakkus kaebajatele võimalust vastulauseks, kuid soovis kaebaja saadetud vastulause täpsustamist.

Pressinõukogu otsustas, et Postimees rikkus head ajakirjandustava, sest ei avaldanud Ajakirjanike Liidu juhatuse vastulauset, kus selgitati preemia maksmise tagamaid.

Pressinõukogu ülesanne on hinnata laekunud kaebusi, lähtuvalt ajakirjanduseetika koodeksist ja heast ajakirjandustavast. Pressinõukogu pädevuses ei ole anda hinnangut Eesti Ajakirjanike Liidu ja Eesti Ajalehtede Liidu suhetele, nagu kaebaja soovis.

Pressinõukogu