Kaebus nr 186
Pressinõukogu otsus 20.02.2008 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Eesti Ekspress online ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Erik Salumäe kaebust Eesti Ekspress online´is 21. jaanuaril 2008 avaldatud tabeli „TOP 10 – Kõige veidramad poliitikud“ peale ning otsustas, et veebileht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Ekspressi veebiküljel avaldatud poliitikute pingerida nimetab Erik Salumäed kõige tundmatumaks Riigikogu liikmeks.

Erik Salumäe kaebas Pressinõukogule, et Eesti Ekspressi metoodika tema tuntuse mõõtmiseks ei olnud adekvaatne ning seega tema nimetamine kõige tundmatumaks ei ole põhjendatud. Kaebaja palub tabelist välja jätta temaga seonduv punkt.

Eesti Ekspress vastas Pressinõukogule, et TOP 10 on koostatud Eesti Ekspressis 17. jaanuaril 2008 Erik Salumäest avaldatud uudisele tuginedes.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Ekspress online ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu, kuna tegemist on huumorivõtmes esitatud tabeliga, mille puhul ei saa eeldada faktilise alusmaterjali olemasolu.

Pressinõukogu ei saa kohustada Eesti Ekspress online´i kõrvaldama TOP 10-st Erik Salumäe nime ning kõiki temaga seonduvaid kommentaare. Meelelahutuslikku tabelisse sattunud poliitik peab arvestama, et avalikkuse tähelepanu on tema suhtes suurem vastavalt ajakirjanduseetika koodeksi punktile 1.6.

Pressinõukogu