Kaebus nr 187
Pressinõukogu otsus 20.02.2008 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Järva Teataja online ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Erik Salumäe kaebust Järva Teataja online´is 23. jaanuaril 2008 avaldatud tabeli „Eesti Ekspress peab Jaan Kundlat Eesti kõige veidramaks poliitikuks“ peale ning otsustas, et veebileht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Järva Teataja veebiküljel avaldatud poliitikute pingerida põhineb Eesti Ekspress online´is avaldatud TOP 10-l, milles on Erik Salumäed nimetatud kõige tundmatumaks Riigikogu liikmeks.

Erik Salumäe kaebas Pressinõukogule, et kuna Eesti Ekspressi metoodika tema tuntuse mõõtmiseks ei olnud adekvaatne ning seega tema nimetamine kõige tundmatumaks ei ole põhjendatud, siis on ka Järva Teatajas avaldatud tabel eksitav. Kaebaja palub tabelist välja jätta temaga seonduv punkt.

Järva Teataja vastas Pressinõukogule, et avaldas Eesti Ekspressi veebiküljel avaldatud TOP 10 tabeli ning ei võta endale õigust teise väljaande koostatud edetabeli sisu muuta. Järva Teataja lisas, et kaebaja ei ole taotlenud vastulause avaldamist, vaid tema nime kustutamist tabelist.

Pressinõukogu otsustas, et Järva Teataja online ei ole rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu leiab, et teise lehe koostatud edetabeli taasavaldamine ei andnud Järva Teatajale võimalust selles omapoolsete muudatuste tegemiseks.

Pressinõukogu ei saa kohustada Järva Teataja online´i kõrvaldama TOP 10-st Erik Salumäe nime ning kõiki temaga seonduvaid kommentaare.

Pressinõukogu