Kaebus nr 189
Pressinõukogu otsus 02.04.2008 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Eesti Ekspress ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Rein Veidemanni kaebust Eesti Ekspressi kultuurilisas Areen 21. veebruaril 2008 ilmunud loo „Eesti Vabariigi ajaloo 90 kõige kultuurivaenulikumat tegu“ peale ning otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Artiklis on märgitud, et nimekiri “ei sisalda Eesti kultuuri vastu toime pandud kuritegusid, mis ei kuulu mitte kultuuri-, vaid inimsusevastaste tegude liiki”, millest ühe näitena on nimetatud “Rein Veidemanni artiklid”.

Rein Veidemann kaebas Pressinõukogule, et leht on tekitanud talle põhjendamata kannatusi, sest artiklis ei ole esitatud vähimatki põhjendust, miks tema nimi on seostatud inimsusevastaste kuritegudega ja tema ajakirjanduslik looming on lülitatud inimsusevastaste tegude hulka. Kaebaja ei ole rahul, et temaga ei võetud ühendust, kuigi tegu on konflikti sisaldava materjaliga. Lisaks peab Rein Veidemann tema kohta esitatut pahatahtlikuks, moonutavaks ja eksitavaks infoks.

Eesti Ekspress selgitas Pressinõukogule, et Rein Veidemann on avaliku elu tegelane, kelle tegevuse üle on ajakirjanduse suurem tähelepanu ja kriitika õigustatud. Toimetuse kinnitusel ei ole artikli puhul tegu faktilist laadi infoga, vaid satiirilises võtmes kirjutatud arvamuslooga ning seepärast ei olnud vaja küsida ka kaebaja kommentaari. Ekspress kinnitab, et ei ole käsitlenud Rein Veidemanni inimsusevastaste kuritegude toimepanijana.

Pressinõukogu leiab, et Eesti Ekspress ei ole rikkunud head ajakirjandustava. Ajakirjanduseetika koodeksist lähtuvalt ei ole tegu konfliktse materjaliga ning loo žanr välistab osapoolte kommetaarid ja vastulause. Pressinõukogu meelest on avaldatu puhul tegemist satiirilises võtmes esitatud hinnangute kogumiga või edetabeliga ning maitseküsimusega.

Pressinõukogu