Kaebus nr 192
Pressinõukogu otsus 23.04.2008 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Postimees ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Murru vangla direktori asetäitja Arvi Laide kaebust Postimehes 14. märtsil 2008 ilmunud artikli „Vägistajatest vennad varastasid Ämari vanglast elektriauto“ peale ning otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Artiklis on juttu Ämari vanglas enne selle sulgemist juhtunud kuriteost – vägistamise eest karistust kandvad vennad varastasid vanglast omaehitatud elektriauto ning toimetasid selle Sauele oma õe töökotta. Vangla endine üldosakonna juhataja Riia Pakker väidab artiklis, et vennad pidasid end vangla administratsiooni suhtes sõbralikult ülal ning neil oli vaba voli vanglast minna ja tulla. Üldosakonna juhataja süüdistas artiklis Arvi Laidet, et too lasi vendedel oma autot remontida ning vangla administratsiooni ruumides viidata. Arvo Laide lükkab süüdistused artiklis ümber.

Arvi Laide kaebas Pressinõukogule, et tema ja kinnipeetavate suhte iseloomustamiseks on kasutatud ebaobjektiivset allikat. Arvi Laide lükkab kaebuses endise üldosakonnajuhataja väited ümber. Kaebaja ei ole rahul, et artikkel jätab eksliku mulje, nagu oleks vangla distsipliin nii nõrk, et kinnipeetavatel oli võimalik elektriautoga Sauele sõita. Samuti pole Arvi Laide rahul, et artiklist jääb temast väär mulje kui ebausaldusväärsest vanglajuhist, kes on teinud kinnipeetavatele põhjendamata soodustusi ja soodustanud rikkumisi.

Postimees selgitas Pressinõukogule, et allikas oli asjakohane, sest endise üldosakonna juhatajana oli allikal ülevaade vanglas toimunust. Postimees kinnitas, et küsis allika väidetele kommentaarid nii Arvi Laidelt kui justiitsministeeriumilt. Vastulauset ega selgitust Arvi Laide peale artikli ilmumist esitada ei soovinud.

Pressinõukogu otsustas, et Postimees ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on toimetusel õigus valida ise allikaid, kõnealuses artiklis esines allikas oma nime all ning leht andis võimaluse allika väidete kommenteerimiseks ja ümberlükkamiseks nii justiitsministeeriumile kui ka Arvi Laidele, kes seda võimalust ka kasutasid. Seega on Pressinõukogu hinnangul kõigile osapooltele sõna antud.

Pressinõukogu