Kaebus nr 195
Pressinõukogu otsus 23.04.2008 | TAUNIV.
Eesti Rahvusringhääling rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Rein Veidemanni kaebust Eesti Rahvusringhäälingus Vikerraadios 6. märtsi 2008 Uudis+ saates eetris olnud Sven Kivisildniku kommentaari peale ning otsustas, et Rahvusringhääling on rikkunud head ajakirjandustava.

Rein Veidemann kaebas Pressinõukogule, et saates kõlanud „Kivisildniku positiivne programm“ risustab avalik-õiguslikku ringhäälingut labasuse, sõimu ja laimuga. Kaebaja ei ole rahul, et teda kui rünnatavat ei koheldud Rahvusringhäälingu poolt õiglaselt ning talle ei antud võimalust vastulauseks ega vabandatud talle põhjustatud kannatuste eest.

Eesti Rahvusringhääling vastas Pressinõukogule, et hea ajakirjandustavaga ei lähe kokku isiklikud süüdistused ega vastastikune arveteklaarimine raadioeetris ning Vikerraadio otsustas vastastikuseid süüdistusi raadioeetris enam mitte võimaldada. Rein Veidemannile ei antud vastulauseks sõna, sest Kivisildniku satiirilises kommentaaris ei esinenud faktiväiteid, mida saanuks kaebaja ümber lükata. Rahvusringhääling vaatles Kivisildniku kommentaari koos 1. märtsil Vikerraadios eetris olnud saatega Ummafon, kus Rein Veidemann esitas Sven Kivisildnikule etteheiteid.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Rahvusringhääling on rikkunud Kivisildniku kommentaariga ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.5, mis näeb ette, et ajakirjandus ei tohi oma tegevusega kellelegi tekitada põhjendamata kannatusi. Pressinõukogu hinnangul on Kivisildnik esitanud Rein Veidemanni kohta solvanguid, mis vajanuks vähemalt vastulauset, millest keeldumisega rikkus rahvusringhääling eetikakoodeksi punkti 5.1. Rahvusringhäälingu põhjendus, et Rein Veidemann on eelnevalt Ummafoni saates sõna saanud, ei ole Pressinõukogu arvates piisav argument vastulausest keeldumiseks.

Pressinõukogu