Kaebus nr 196
Pressinõukogu otsus 23.04.2008 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Kanal 2 ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas OÜ Meeskond juhatuse liikme Eigo Sõsteri kaebust Kanal 2 saates Reporter 4. aprillil 2008 eetris olnud saatelõigu peale välisüliõpilaste turvalisusest ning otsustas, et Kanal 2 ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Eigo Sõster kaebas Pressinõukogule, et saatelõik sisaldas valeinfot, oli kallutatud ning riivas klubi Hollywood ja turvafirma OÜ Meeskond töötajate mainet. Kaebaja hinnangul ei vasta tõele saatelõigus kõlanud välisüliõpilase väide võõramaalaste diskrimineerimise kohta Meeskond OÜ poolt. Kaebaja kinnitusel oli välisüliõpilane Mario Rodrigues algataja ja ründav pool, kinnipidamisel joobes ja agressiivne, mida kinnitavad ka valvekaamera salvestised. Kaebaja ei pidanud eetiliseks peale Hollywoodi juhti ja prokuröri välisüliõpilaste teemat kommenteerida. Ka ei olnud kaebaja rahul, et vestlus temaga salvestati talle teadmata, monteeriti ja esitati saates kontekstist välja rebituna.

Kanal 2 vastas Pressinõukogule, et uudis oli eetris seoses Tallinna Ülikoolis toimunud välisüliõpilaste turvalisuse seminariga, mitte klubis Hollywood asetleidnud juhtumiga. Uudislõigus oli esindatud nii välisüliõpilase, politseiametniku kui ka Tallinna Ülikooli lektori seisukoht. Reporter soovis intervjuud ka Meeskond OÜ juhilt, kes keeldus. Kanal 2 kinnitusel klubi Hollywood juht intervjuud ei andnud, kuna pidas sobilikumaks antud teemat kommenteerima turvafirma esindaja.

Pressinõukogu otsustas, et Kanal 2 ei rikkunud head ajakirjandustava. Uudislõigu seotus välisüliõpilaste turvalisuse seminariga oli selge ning osapooled said sõna. Pressinõukogu hinnangul oli põhjendatud, et Reporter näitas vaatajatele Eigo Sõsteri keeldumist intervjuust.

Pressinõukogu