Kaebus nr 204
Pressinõukogu otsus 11.06.2008 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Õpetajate Leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Sven Sildniku kaebust Õpetajate Lehes 29. veebruaril 2008 ilmunud kommentaari „Müra ei ole informatsioon“ peale ning otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Õpetajate Lehes ilmunud kommentaaris räägib lehe peatoimetaja Tiia Penjam ajakirjandusest ja viitab muuhulgas veebruaris Sirbis ilmunud Kivisildniku kommentaarile.

Sven Sildnik kaebas Pressinõukogule, et Õpetajate Leht käitub ebaeetiliselt ning tekitab talle vaimset piina, sest osatab kirjanike majanduslikult rasket olukorda ja seab kahtluse alla riigi kohustuse kultuuri kestmise tagamisel. Samuti pole kaebaja rahul, et leht süüdistab teda kui 2007. aasta parima luuleraamatu autorit kirjandusliku taseme puudulikkuses. Sven Sildniku arvates on leht avaldanud ebaõiget infot ja rikkunud tema eraelu puutumatust.

Õpetajate Leht selgitas Pressinõukogule, et Sven Sildnik on kommentaaris esitatut valesti mõistnud ning pole märganud lause lõpus olnud küsimärki. Samuti ei sea loo autor Kivisildniku kirjanduslikku taset kahtluse alla. Õpetajate Lehe kinnitusel ei olnud tegu uudisega ega faktilise infoga, vaid nädalakommentaariga, kus autor avaldas oma arvamust.

Pressinõukogu otsustas, et Õpetajate Leht ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on igal inimesel, sealhulgas ka ajakirjanikel, õigus avaldada arvamust ning esitada arvamusloos küsimusi. Lisaks on antud kommentaari puhul tegu autori hinnanguga mitme erineva inimese, teiste seas Kivisildniku, meedias avaldatud arvamusele.

Pressinõukogu