Kaebus nr 206
Pressinõukogu otsus 11.06.2008 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Postimees ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Jüri Gümnaasiumi direktori Maria Tiro kaebust Postimehes 2. aprillil 2008 ilmunud artikli „Koolivägivald sunnib peret kodu vahetama“ peale ning otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Artiklis on juttu poisist, kelle vanemad otsustasid koolivägivalla ohvriks sattunud lapse viia teise kooli, sest kooliga ei suudetud olukorda lahendada. Artiklis on sõna saanud nii poisi ema kui ka kooli direktor.

Jüri Gümnaasiumi direktor Maria Tiro kaebas Pressinõukogule, et ajakirjanik ei soovinud artikli kirjutamise eel kooli külastada ega lapsevanema väidete õigsust kontrollida. Samuti ei ole kaebaja rahul, et ajakirjanik võttis artiklis vestluse kokku mõne üldistava lausega. Kaebaja hinnangul tekitab artikkel põhjendamata kannatusi nii koolile, õpetajatele kui ka õpilastele ja lapsevanematele.

Postimees selgitas, et artiklis on sõna antud mõlemale poolele (nii perele kui ka koolile). Kuna artiklis ei ole nimetatud ühegi lapse nime, ei ole Postimehe arvates ühegi lapse õigusi rikutud. Toimetus lisas, et neil puudus alus kahelda poisi ema ja poisi enda jutu tõesuses nagu ka faktis, et pere vahetas kooli ja kaalub elukoha vahetust. Postimehe kinnitusel on hinnangud koolile ja konfliktile antud läbi allikate. Postimees lisas, et toimunud konflikti pole keegi vaidlustanud. Kooli külastamist ei pidanud ajakirjanik vajalikuks.

Pressinõukogu otsustas, et Postimees ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on artiklis saanud sõna kõik osapooled ning nende väidetes ei olnud lehel põhjust kahelda. Konflikti ei eita oma kaebuses ka Jüri Gümnaasiumi direktor. Pressinõukogu leiab, et kooli külastamine ei olnud artikli seisukohast vajalik, sest kool ei pakkunud osapooltega kohtumist.

Pressinõukogu otsustas, et artikkel ei tekitanud koolile, kooli töötajatele, õpilastele ega ka lapsevanematele põhjendamata kannatusi.

Pressinõukogu