Kaebus nr 210
Pressinõukogu otsus 27.08.2008 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Viru Prospekt ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Irina Malašonoki kaebust Viru Prospektis 29. mail 2008 ilmunud artikli „Prestiižset ilusalongi süüdistatakse ebaprofessionaalsuses ja jultumuses“, selle 5. juunil ilmunud jätkuloo „Salongile „tuletati“ kõike meelde“ ja lugejakirja „Euroopa interjöör, aga Narva teenindus“ peale ning otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Kõik kolm lugu räägivad Narva ilusalongis LiAnnel juukseid värvimas käinud kliendi ja juuksuri vahelisest konfliktist ning salongi teenindusest, millele antakse nii positiivseid kui ka negatiivseid hinnanguid.

Ilusalongi omanik Irina Malašonok kaebas Pressinõukogule, et esimene artikkel kahjustab tema, salongi ja selle töötajate mainet. Kaebaja ei ole rahul, et ajakirjanik polnud nõus temaga kohtuma ning salongis oleva kliendi avaldusega tutvuma. Kaebaja hinnangul ei ole artiklis kliendi avaldust õigesti tsiteeritud. Samuti ei ole kaebaja väitel õigesti antud tema kommentaari. Kaebaja ei ole rahul ka artikli pealkirjaga, mida peab liiga silmatorkavaks ja väljakutsuvaks. Artikli „Salongile „tuletati“ kõike meelde“ pealkirja peab kaebaja samuti väljakutsuvaks. Kaebaja ei ole rahul ka lugejakirjaga, sest sellest pole võimalik aru saada, millal klient ilusalongi külastas. Kaebaja märgib, et antud lugeja salongi poole kaebustega pöördunud ei ole.

Viru Prospekt vastas Pressinõukogule, et esimeses artiklis pole midagi, mis võiks ilusalongi mainet kahjustada ning selles on mõlemad pooled sõna saanud. Toimetus lisas, et kliendi avalduse olemasolust salongis polnud ajakirjanik teadlik. Teise artikli puhul oli toimetuse kinnitusel tegu internetis avaldatud loo kommentaaride väljavõttega. Lugejakirja kohta märkis toimetus, et selles oli nii positiivset kui negatiivset ning see ei olnud suunatud kaebaja vastu.

Pressinõukogu otsustas, et Viru Prospekt ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on artiklis „Prestiižset ilusalongi süüdistatakse ebaprofessionaalsuses ja jultumuses“ saanud sõna mõlemad konfliktipooled. Pressinõukogu leiab, et artikli pealkiri annab edasi kliendi süüdistuse, kuid see ei näita, et salong on juba süüdi.

Artikli „Salongile „tuletati“ kõike meelde“ pealkirja ei pea Pressinõukogu väljakutsuvaks, pigem võtab see kokku artiklis olevate eri inimeste arvamused, mis valgustasid juhtunut. Kuna lugejakiri „Euroopa interjöör, aga Narva teenindus“ ilmus kohe kommentaaride kõrval, siis selles olevad negatiivsed arvamused on Pressinõukogu hinnangul tasakaalustatud kõrvalolevate kommentaaridega.

Pressinõukogu