Kaebus nr 213
Pressinõukogu otsus 27.08.2008 | TAUNIV.
SL Õhtuleht rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Helle Hindi kaebust SL Õhtulehes 27. juunil 2008 ilmunud artikli „Võsas maganud mees tapeti une pealt?“ peale ning otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artiklis on kirjas, et Põlva vallas leiti jaanipäeval võsast laskehaavaga mees. Lehe väitel viitasid detailid, et tapetu võis olla eluheidik, kes öö võsas veetis.

Helle Hint kaebas Pressinõukogule, et leht on toonud põhjendamatult avalikkuse ette kaebaja perele delikaatse ja isikliku sündmuse – kaebaja abikaasa enesetapu. Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab moonutatud infot ning annab hinnangu pere aadressil, sest nimetab hukkunut eluheidikuks. Kaebaja lisas, et vastulauset ta ei soovinud.

SL Õhtuleht vastas Pressinõukogule, et ei soovinud artikliga hukkunu lähedaste kannatusi suurendada. Lehe kinnitusel sündis artikkel seetõttu, et juhtum pakkus avalikku huvi – tulirelva läbi hukkus inimene ning see, kas tegu oli enesetapu või mõrvaga, polnud teada. Et tegu oli enesetapuga, selgus lehe kinnitusel politseile alles hiljem. Selle, et hukkunu puhul võis olla eluheidikuga, pakkus leht ühe võimalusena välja ajakirjanikule laekunud info põhjal. SL Õhtuleht märkis oma vastuses, et artiklis pole viiteid hukkunule ega tema perele. Toimetus pakkus kaebajale võimalust selgituseks, kuid Helle Hint loobus.

Pressinõukogu otsustas, et SL Õhtuleht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul on ajakirjanik esitanud juhtunu ühe võimalikest teooriatest ainsa teooriana, mis hiljem politsei andmeil ei osutunud õigeks. Seepärast leiab Pressinõukogu, et antud loo avaldamisega poleks tohtinud kiirustada. Samuti peab Pressinõukogu lugejat eksitavaks artikli viimast lõiku, mis ei ole juhtunuga seotud ning mis on ülekohtune eelkõige konkreetse küla suhtes.

Pressinõukogu