Kaebus nr 220
Pressinõukogu otsus 16.10.2008 | TAUNIV.
Den za Dnjom rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas AS Narva Bussiveod juhatuse liikme Andrus Tamme kaebust Den za Dnjomis 19. septembril 2008 ilmunud artikli „Narva kaheksajala kombitsad“ peale ning leidis, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artiklis on juttu Narva volikogu liikmest Aleksandr Moissejevist, keda leht seostab ebaseadusliku äriga. Muuhulgas on artiklis kirjas, et „Moissejev tassis Tamme Tartust Narva“. Samuti on artiklis kirjas, et Andrus Tamm viitas vestluses Narva-Jõesuu linnapeaga Narva linnavolikogu saadikute solvumisele, et neile ei anta Narva-Jõesuus tasuta parkimiskohti.

Andrus Tamm ei ole rahul, et artiklis on teda kui Narva Bussivedude juhatuse liiget seostatud Aleksandr Moissejeviga, mis heidab halba varju ASile Narva Bussiveod. Andrus Tamme sõnul oli tal tasuta parkimiskohtadest Narva-Jõesuu linnapeaga juttu eravestluses. Andus Tamme sõnul sisaldab artikkel väljamõeldud fakte ning selles pole ära kuulatud kõiki osapooli.

Den za Dnjom vastas Pressinõukogule, et artiklis on selgelt viidatud allikatele, fakte kinnitavad dokumendid ja kirjavahetus. Lehe kinnitusel ei seosta artikkel Andrus Tamme kahtlase äriga. Den za Dnjom leiab, et sõna „tassis“ kasutamine ei ole solvav ning seda, et Andrus Tamm tuli Ida-Virumaale tööle tänu Moissejevile ja et Moissejev pani Tamme tähele Tartus, kinnitasid lehele Narva linnavolikogu liikmed, kelle nimed on toimetusele teada. Vestlus parkimiskohtadest on artiklis vormistatud kui Narva-Jõesuu linnapea tsitaat. Leht märkis, et ajakirjanik püüdis Andrus Tamme kätte saada, kuid tema mobiil oli kogu aeg kinni ja tagasi ta ei helistanud.

Pressinõukogu otsustas, et Den za Dnjom rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis kohustab ajakirjandusorganisatsiooni kandma hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul ei tule artiklist selgelt välja, kuidas Andrus Tamm on seotud kahtlast äri ajava Aleksandr Moissejeviga. Sellega on lugejat eksitatud ja jäetud mulje, et Andrus Tamm on Moissejevi käsilane. Samuti on toimetus eksinud osas, kus märgib, et Andrus Tamm tuli Narva Tartust. Pressinõukogu hinnangul oleks pidanud toimetus pakkuma kaebajale võimalust vastulauseks või ise faktivead parandama.

Den za Dnjom rikkus ka eetikakoodekis punkti 4.1., mis näeb ette, et uudised, arvamused ja oletused olgu selgelt eristatavad. Artiklis on ajakirjaniku oletus, et Andrus Tamm on Moissejeviga seotud, kuid faktidega see tõestatud ei ole.

Samuti rikkus Den za Dnjom eetikakoodeksi punkti 4.2., mille järgi tuleb konflikti sisaldava materjali puhul kuulata ära kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul oleks pidanud Andrus Tamm enda kaitseks sõna saama. Pressinõukogu leiab, et toimetus oleks pidanud tegema suuremaid jõupingutusi Andrus Tamme kättesaamiseks ning vastuste puudumisel võinuks teha artiklisse märke, et „Andrus Tamme ei õnnestunud kätte saada“.

Pressinõukogu