Kaebus nr 223
Pressinõukogu otsus 11.12.2008 | TAUNIV.
TV3 rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Alar Palloni kaebust TV3 uudistes 27. augustil 2008 eetris olnud uudislõigu „Linnavolinikku süüdistatakse alaealistega napsitamises“ peale ning otsustas, et telekanal rikkus head ajakirjandustava.

TV3 uudislõigus näidatakse Alar Pallonit, tema kaitsjat, mitut alaealist, prokuröri ja kohtunikku kohtuistungil, kus arutati Alar Palloni väidetavat napsitamist alaealistega kaks aastat tagasi.

Alar Pallon kaebas Pressinõukogule, et TV3 uudis sisaldab eksitavat infot. Uudislõigus öeldakse, et Alar Pallon jõudis kuulsaks saada kahtlusega isale häälte ostmises, kuid kaebaja ise väidab, et ta isa ei ole Riigikokku kandideerinud ning ilmselt peeti silmas pettuselugu sellest, kuidas Kanal 2 süüdistas tema isa häälte ostmises. Samuti märgib kaebaja, et kokkuleppemenetlusest loobumise põhjuseks ei olnud meedia nagu väitis uudislõik. Alar Pallon ei ole rahul, et uudistes öeldi, et kohtus viibinud alaealised olid 14-16 aastat vanad, sest tegelikult olid nad kohtuistungi ajal juba vanuses 16-18.

TV3 Seitsmesed uudised vastasid Pressinõukogule, et häälteostmise loos isa-poja äravahetamise lauses võetakse vastutus endale ning tegu on näpuveaga. Telekanali kinnitusel ütles Alar Pallon vestluses reporteriga kaameraväliselt, et loobus kokkuleppest meedia pärast. Samuti tunnistavad Seitsmesed uudised enda näpuveaks selle, et noored olid vanuses 14-16 kaks aastat tagasi ja mitte kohtuistungi ajal.

Pressinõukogu otsustas, et TV3 rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul tegi TV3 uudislõigus faktivigu, millised oleks tulnud järgmises saates ise parandada või anda saatelõigu peategelaseks olnud isikule faktide parandamiseks sõna.

Pressinõukogu