Kaebus nr 228
Pressinõukogu otsus 22.01.2009 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Eesti Ekspress ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Priit Pulleritsu kaebust Eesti Ekspressis 23. detsembril 2008 ilmunud Areeni aabitsa peale ning otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Areeni aastat kokkuvõtvas kultuuriloendis on kirjas: „PRIIT PULLERITS – heitles endiselt vanade vaenlastega – Eesti naisi noolivate välismaa meestega, homodega, poliitkorrektsuse diktatuuriga – ning uskus, et Eestile on parem kahvanäoline Ameerika president kui neeger. Paraku jäi igas asjas alla, sealhulgas rulluisurajal Evelin Ilvesele.“

Priit Pullerits kaebas Pressinõukogule, et ta ei ole kunagi võistelnud rulluisutamises ega võistelnud ka Evelin Ilvesega ning seega ei ole talle ka rulluisurajal alla jäänud. Priit Pulleritsu sõnul on Areeni aabitsas tema kohta esitatud fakt vale ning see kahjustab tema mainet Eesti vastupidavusalade harrastajate seas.

Eesti Ekspress vastas Pressinõukogule, et antud artikli puhul ei ole tegu faktilist laadi infoga ning selle autorid on seisukohal, et artikkel on kirjutatud loogikaga, mille kohaselt iga mõistlik inimene peaks artikli lugemisel mõistma, et viimane ei kajasta objektiivsetest kriteeriumitest lähtuvalt absoluutse tõena võetavat infot. Ekspress lisab, et väljend „Priit Pullerits jäi alla rulluisurajal Evelin Ilvesele“ on pigem satiiriline nüanss Priit Pulleritsu blogis välja öeldule, et ta ei kavatse võtta osa rulluisutamise maratonist, kuna rulluisutamine on mõttetult kerge ning seetõttu sobilik eelkõige naistele.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Ekspress ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on avaldatu puhul tegemist satiirilises võtmes esitatud hinnangute kogumiga, mille kohta ei saa rakendada uudisteajakirjandusele omast faktide järgimise vajadust.

Pressinõukogu