Kaebus nr 232
Pressinõukogu otsus 19.03.2009 | TAUNIV.
Lääne Elu rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Kersti Kaasiku kaebust Lääne Elus 18. novembril 2008 avaldatud uudise „Kohus mõistis ekskohtutäitur Kersti Kaasiku õigeks“ peale ning otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Lääne Elus avaldatud uudises on tehtud ülevaade enam kui kolm ja pool aastat kestnud kohtuprotsessist Kersti Kaasiku üle. Lääne Elu on märkinud uudise alla BNS.

Kersti Kaasik kaebas Pressinõukogule, et artikkel sisaldab lugejaid eksitavat infot ning faktivigu. Näiteks ei ole kaebaja kunagi olnud kohtutäitur ja seega ei saa teda nimetada eksitavalt ekskohtutäituriks. Kersti Kaasik kaebab, et artikliga on tungitud tema eraellu, tekitatud talle kahju ja loodud põhjendamata kannatusi. Kersti Kaasikule ei meeldi, et teda on käsitletud avaliku elu tegelasena ning et artiklis on avaldatud varasem kohtumenetluse käik.

Lääne Elu vastas Pressinõukogule, et Lääne Elu avaldas BNSi uudise toimetatud kujul. Uudise avaldamist põhjendas leht sellega, et on varem avaldanud uudiseid Kersti Kaasikust kui kahtlusalusest ning nüüd pidas toimetus oma kohuseks anda lugejaile teada õigeksmõistvast kohtuotsusest. Lääne Elu märkis, et Kersti Kaasik ei küsinud toimetuselt vigade parandust.

Pressinõukogu otsustas, et Lääne Elu rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon vastutab selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu leiab, et Lääne Elu on avaldanud ebaõigeid fakte.

Samas on Kersti Kaasik Pressinõukogu hinnangul endise pankrotihaldurina avaliku elu tegelane ning uudise avaldamine lehes on sellega põhjendatud. Pressinõukogu leiab, et Lääne Elu ei ole artiklit avaldades tekitanud Kersti Kaasikule põhjendamata kannatusi ega tunginud tema eraellu.

Pressinõukogu