Kaebus nr 249
Pressinõukogu otsus 11.06.2009 | TAUNIV.
Oma Saar rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Marvi Saaretalu kaebust Oma Saares 12. mail 2009 ilmunud artikli „Naine nõuab äsjamaetud põrmu väljakaevamist“ ning otsustas, et leht on rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib konfliktist Saaremaa Kudjape kalmistul, kus üks naine nõuab tema kunagise elukaaslase peale maetud põrmu ümbermatmist. Artiklis on avaldatud intervjuu ümbermatmist nõudva naise ning surnuaiavahiga ning 15. mai lehes selgitab juhtunut oma vastulauses Kuressaare linnavalitsuse õigusnõunik.

Marvi Saaretalu kaebas Pressinõukogule, et toimetus pole ära kuulanud lahkunu tütreid ning seega on üks konflikti osapool jäetud õiguseta oma seisukohta avaldada. Samuti ei ole kaebaja rahul, et toimetus ei pidanud kinni lubadusest avaldada parandus 14. mai lehes. Lisaks leiab kaebaja, et surnuaiavaht ei olnud pädev andma objektiivset infot.

Oma Saar vastas Pressinõukogule, et ajakirjanik helistas lahkunu tütrele Merle Niidile, kuid tema telefon oli välja lülitatud. Hiljem uuesti helistades sai ta ühendust Merle Niidi tütrega ning jättis teate, et Merle Niit võtaks ajakirjanikuga ühendust. Oma Saare toimetuses peale artikli ilmumist toimunud kohtumisel ütles Merle Niit, et ta otsustas tagasi mitte helistada. Toimetuse kinnitusel hilines vastulause avaldamine ühe päeva võrra seetõttu, et õigusnõuniku kiri ei jõudnud toimetusse lehe trükkimineku ajaks. Surnuaiavahti otsustas toimetus intervjueerida kui infot valdavat spetsialisti.

Pressinõukogu otsustas, et Oma Saar rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul muutis ühe osapoole seisukoha puudumine artikli ebatäpseks.

Oma Saar rikkus ka eetikakoodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul on jäetud lahkunu tütred kui üks olulistest osapooltest ära kuulamata. Pressinõukogu arvates oleks saanud artikli avaldamist edasi lükata seni, kuni on käes lahkunu ühe tütre kommentaar.

Pressinõukogu