Kaebus nr 250
Pressinõukogu otsus 27.08.2009 | TAUNIV.
Ajaleht Vali Uudised rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Tarvo Kriisa kaebust ajalehes Vali Uudised 13. märtsil 2009 ilmunud artikli „Üürileandja arestis üürivõla kättesaamiseks laste riided ja lelud“ peale ning otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib Põltsamaale kolinud perekonnast, kellele lubatud korteri asemel antud ajutise pinna üüriarved tekitasid küsimusi. Kui pere ei olnud nõus arveid maksma, võttis üürileandja võla katteks väidetavalt panti viie lapse isiklikud asjad.

Martinex OÜ juhataja Tarvo Kriisa kaebas Pressinõukogule, et artikkel sisaldab kontrollimata ja eksitavat infot üürisummade kohta ning sellega on firmale tekitatud põhjendamata kannatusi. Samuti peab kaebaja eksitavaks lehe esiküljel avaldatud fotot, loo pealkirja ning alapealkirju. Kaebaja hinnangul ei ole põhjendatud artiklis nimede ja aadresside avaldamine. Kaebaja ei ole ka rahul, et leht ei olnud nõus avaldama parandust ebaõige info ilmumise kohta.

Vali Uudiste toimetus selgitas Pressinõukogule, et artikli kirjutamisel kasutas ajakirjanik kõikide asjaosaliste ütlusi ning olukorra selgitamiseks talle antud dokumente. Toimetuse kinnitusel on faktid kontrollitud ning nimede ja aadresside avaldamine põhjendatud. Vali Uudiste toimetus oli valmis Tarvo Kriisa vastulause avaldama.

Pressinõukogu hinnangul rikkus ajaleht Vali Uudised ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon peab vastutama selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul on leht asunud kaitsma ühe poole seisukohti. Artiklis on avaldatud valeinfot üürisumma kohta, kuigi lehe käsutuses olnud dokumentidel oli märgitud teine summa.

Pressinõukogu hinnangul ei ole toimetus teinud piisavalt tööd vastulause saamiseks. Kuna kaebaja taotles toimetuselt faktivigade parandamist, oleks toimetus pidanud ise vigade paranduse tegema ning mitte jääma ootama kaebaja vastulauset.

Pressinõukogu leiab, et teistes punktides ei ole leht ajakirjanduseetika koodeksit rikkunud.

Pressinõukogu