Kaebus nr 260
Pressinõukogu otsus 29.10.2009 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Den za Dnjom ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Transservis-N juhatuse liikme Vladimir Mižui kaebust Den za Dnjomis 12. juunil 2009 ilmunud artikli „Venemaale kursiga 1:15“ peale ning otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib Narvas piiriületust ootavaid autosid teenindava parkla töökorraldusest. Lehe väitel küsivad Transservis-N-ile kuulva parkla töötajad piiri ületavatelt autodelt kuni 100 euro suurust altkäemaksu, et need teistest kiirenimi üle piiri saaksid.

Vladimir Mižui kaebas Pressinõukogule, et artiklis on segamini faktid ja ajakirjaniku seisukohad ja hinnangud Transservis-N kohta. Lisaks pole kaebaja rahul, et ajakirjaniku oletused ei toetu faktidele ning leht on jätnud ära kuulamata erinevad osapooled. Samuti sisaldab artikkel kaebaja kohta otsest solvangut ning valeinfot.

Den za Dnjom vastas Pressinõukogule, et artikkel sündis ajakirjaniku uurimistöö tulemusena ning on tõendatud toimetuses olevate dokumentidega. Toimetuse hinnangul on uuriva ajakirjanduse eesmärk teha lähtudes faktidest oma järeldused. Toimetus märkis, et artiklis on sõna saanud kõik osapooled, tekstis olevad tsitaadid ja osapoolte hinnangud on faktidest selgelt eristatud. Toimetus tunnistas, et lause kaebaja välimuse kohta oleks võinud artiklist välja jääda.

Pressinõukogu otsustas, et Den za Dnjom ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu, sest kaebaja on artiklis piisavalt ja proportsionaalselt sõna saanud, artiklis on kasutatud mitmeid allikaid ning väited on faktidega kaetud.

Pressinõukogu taunib kaebaja välimust puudutava tsitaadi avaldamist ning leiab, et see oli põhjendamatult halvustav.

Pressinõukogu