Kaebus nr 261
Pressinõukogu otsus 17.09.2009 | TAUNIV.
Sakala rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas OÜ Moonirull juhatuse liikme Janis Jaansoo kaebust Sakalas 29. juulil 2009 ilmunud artikli „Aida kohvik jäi festivali ajal suletuks“ peale ning otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib Viljandi Pärimusmuusika Aida juhi ja Aidas Kirsimäe kohvikut pidava firma OÜ Moonirull juhi tülist.

Moonirull OÜ kaebas Pressinõukogule, et artiklis on avaldatud kontrollimata fakte, nende ümberlükkamiseks pole kohvikule sõna antud ning lugu on kallutatud.

Sakala selgitas Pressinõukogule, et leht andis kaebajale sõna ning pakkus võimalust ka arvamusküljel seisukoha avaldamiseks. Sakala lisas, et kõik kaebaja poolt vaidlustatud faktid on kontrollitud, pärinevad varem avaldatud artiklitest ning kaebaja neid varem ümber lükanud ei ole.

Pressinõukogu otsustas, et Sakala rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis kohustab ajakirjandusorganisatsiooni kandma hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul oleks Sakala pidanud artiklis katma kohvikut süüdistavad faktid korrektsete allikaviidetega. Pärimusmuusika Aida esindajad on antud artikli seisukohast üks konflikti osapooltest ning nende poolt kohviku kohta esitatud väited oleks pidanud muudest allikatest üle kontrollima ja neile viitama.

Pressinõukogu rõhutab, et varem ajakirjanduses avaldatud faktid, eriti kui need on seotud mõne konfliktiga, tuleb enne avaldamist üle kontrollida.

Pressinõukogu