Kaebus nr 270
Pressinõukogu otsus 29.10.2009 | TAUNIV.
Kanal 2 rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas professor Mikk Titma pere nimel Madis Kuuse poolt esitatud kaebust Kanal 2 saates Reporter 21. septembril 2009 näidatud saatelõigu peale ning otsustas, et Kanal 2 rikkus head ajakirjandustava.

Saatelõigus näidatakse Pirital haljasalalt leitud vanemat meest, kes keeldus politsei palvel alkomeetrisse puhumast, ei lubanud end politseil koju toimetada ning väitis end olevat Mikk Titma. Järgmisel päeval, 22. septembril avaldas Reporter vabanduse.

Madis Kuusk kaebas Pressinõukogule, et Mikk Titma kohta esitati saatelõigus valeandmeid ja arstiabi vajanud inimesest tehti asotsiaalselt käituv alkohoolik. Kaebaja ei ole rahul, et professorit näidati pikas saatelõigus pidevalt suures plaanis, edastati tema poolt räägitu ja delikaatsed isikuandmed. Samuti ei ole kaebaja rahul, et avaldatud andmeid eelnevalt üle ei kontrollitud, kuigi juba sama päeva õhtul oli info selle kohta, et tegu ei olnud alkoholijoobega, politseis olemas. Kaebaja ei ole rahul ka järgmisel päeval Reporteris avaldatud vabandusega, sest peab seda süüdistavaks.

Kanal 2 selgitas Pressinõukogule, et toimetusel oli täielik alus eeldada, et Mikk Titma ei ole kaine, sest ta ütles Kanal 2 reporterile, et on joonud veini. Samuti ei sarnanenud Kanal 2 väitel Mikk Titma käitumine kaine inimese käitumisega ja lisaks keeldus ta ka alkomeetrisse puhumast. Kui Kanal 2 sai järgmisel päeval Mikk Titma perelt teada, et professor oli kaine, siis avaldas Reporter vabanduse, milles viidati ka eelmise päeva saatelõigule.

Pressinõukogu otsustas, et Kanal 2 rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.8., mis näeb ette, et avaldades materjale õnnetustest, peab ajakirjanik kaaluma, kas asjaosaliste identifitseerimine on tingimata vajalik ja milliseid kannatusi võib see asjaosalistele põhjustada. Pressinõukogu hinnangul tuleks abitus seisundis olevaid inimesi käsitleda meedias hoolivamalt ning nende näitamine ei ole Pressinõukogu hinnangul üldjuhul õigustatud.

Samuti rikkus Kanal 2 eetikakoodeksi punkti 4.9., mis näeb ette, et inimese eraelu puutumatust rikkuvaid materjale avaldatakse vaid juhul, kui avalikkuse huvid kaaluvad üles inimese õiguse privaatsusele. Lisaks rikkus Kanal 2 koodeksi punkti 1.5., mis näeb ette, et ajakirjanik ei tohi oma tegevusega tekitada kellelegi põhjendamata kannatusi, veendumata, et avalikkusel on tõesti vaja seda informatsiooni teada. Antud juhul puudus Mikk Titma seisundi näitamiseks avalik huvi.

Kanal 2 rikkus ka eetikakoodeksi punkti 1.4., mille järgi vastutab ajakirjandusorganisatsioon selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul jättis Kanal 2 enne saatelõigu avaldamist info politseist üle kontrollimata.

Pressinõukogu