Kaebus nr 277
Pressinõukogu otsus 10.12.2009 | TAUNIV.
Postimees rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Villu Reiljani kaebust 13. novembri 2009 Postimehe esikülje pealkirja „Kui palju Reiljan ja Kangur altkäemaksu võtsid?“ peale ning otsustas, et Postimees rikkus head ajakirjandustava.

Villu Reiljan kaebas Pressinõukogule, et esiküljel avaldatud pealkirja sõnastus eeldab altkäemaksu võtmist, küsimus on vaid selle ulatuses. Samas kajastab artikli sisu aga Villu Reiljani sõnul kohtuprotsessi, mille eesmärk on mõista õigust selle üle, kas üldse on toimunud altkäemaksu võtmine. Villu Reiljani hinnangul on artikli pealkiri eksitav ja ei põhine tõenditel. Lisaks pole kaebaja rahul, et esikülje pealkirjaga on teda süüdistatud kuriteos enne kohtuotsust.

Postimees vastas Pressinõukogule, et kaebajal on õigus ja Postimees rikkus head ajakirjandustava. Postimees avaldas vabanduse 7. detsembril.

Pressinõukogu otsustas, et Postimees rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11., mis näeb ette, et pealkirjad ei või auditooriumi eksitada. Pressinõukogu hinnangul pole artikli pealkiri artikli sisuga kooskõlas ja eksitab lugejaid. Lisaks on eksitava pealkirjaga rikutud eetikakoodeksi punkti 4.1., mis näeb ette, et uudismaterjal põhinegu tõestataval ja tõenditega tagatud faktilisel infol. Pressinõukogu hinnangul Postimehe esikülje pealkiri tõenditega tagatud infol ei põhine.

Lisaks rikkus Postimees eetikakoodeksi punkti 4.4., mis näeb ette, et ajakirjandus ei või inimest käsitleda kurjategijana enne sellekohast kohtuotsust. Pressinõukogu hinnangul väidab pealkiri, nagu oleks Villu Reiljan altkäemaksu võtmises süüdi mõistetud, kuigi tegelikkuses vastavat kohtuotsust ei ole.

Pressinõukogu tuletab meelde, et vabandused ja vastulaused tuleb avaldada viivitamatult. Postimees avaldas vabanduse kolm nädalat pärast artikli ilmumist, kuigi oli oma veast tänu Pressinõukogule esitatud kaebusele teadlik varem.

Pressinõukogu