Kaebus nr 282
Pressinõukogu otsus 11.02.2010 | TAUNIV.
Delfi rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Ingrid Tähismaa kaebust Delfis 24. novembril 2009 ilmunud uudise „Kas Ingrid Tähismaa on lapseootel?“ peale ning otsustas, et Delfi rikkus head ajakirjandustava.

24. novembril avaldatud fotouudises küsib Delfi, kas Ingrid Tähismaa on lapseootel. Artiklis saab sõna ka Ingrid Tähismaa, kes kinnitab, et uudis beebiootusest ei vasta tõele.

Ingrid Tähismaa kaebas Pressinõukogule, et Delfi esitas teadlikult valeandmeid ning sekkus tema eraellu ebakohasel viisil. Samuti ei ole kaebaja rahul, et Delfi keeldus uudist kustutamast.

Delfi vastas Pressinõukogule, et uudise pealkirjas on küsimärk, mis näitab, et väide pole absoluutne. Delfi lisas, et Ingrid Tähismaa lükkas ajakirjanikuga vesteldes lapseootuse küll ümber, kuid uudise autori sõnul oli ta eitava vastuse retoorika mitmeti tõlgendatav.

Pressinõukogu otsustas, et Delfi rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul on tegemist eksitava infoga, sest kaebaja lükkas ajakirjanikuga vesteldes Delfi kahtlused tagasi.

Pressinõukogu hinnangul oleks pidanud Delfi tulema vastu kaebaja soovile ja online kommentaaride hea tava leppe punkti 6 mõttest ja eesmärgist tulenevalt tegelikkusele mittevastava uudise koos kommentaaridega maha võtma.

Pressinõukogu