Kaebus nr 287
Pressinõukogu otsus 25.03.2010 | TAUNIV.
Meditsiiniuudised rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Põhja-Eesti Regionaalhaigla kaebust Meditsiiniuudistes 2. novembril 2009 ilmunud artikli „Ema süüdistab haiglat oma poja surmas“ peale ning otsustas, et väljaanne rikkus head ajakirjandustava.

Artiklis süüdistab Anneli Rõigas Põhja-Eesti Regionaalhaiglat oma pojale selliste kannatuste põhjustamises, mille tagajärjel poeg elu kaotas. Antud artikli puhul oli tegu Postimees Online´is Tarbija24 küljel ilmunud loo refereeringuga.

Põhja-Eesti Regionaalhaigla kaebas Pressinõukogule, et Meditsiiniuudised ei järginud Postimees.ee materjali refereerimisel head tava ning avaldasid artikli toimetamata kujul. Kaebaja hinnangul oleks väljaanne pidanud algtekstis märkama hea tava rikkumist. Samuti ei ole kaebaja rahul, et haiglale ei antud sõna ning artiklis avalikustati arstide ja õdede nimed.

Meditsiiniuudised vastas Pressinõukogule, et õdede ja arstide nimed kustutati artiklist kohe, kui haigla sellest teada andis ehk siis 10. veebruaril 2010. Toimetus lisas, et oleks nimed varem kustutanud, kuid haigla ei pöördunud vastava sooviga nende poole. Meditsiiniuudistel on kokkulepe, et Postimees Online´is Tarbija24 küljel ilmunud uudiseid, kus ilmus ka vaidlusalune artikkel, võivad nad refereerida täismahus. Toimetus lisas, et artikli juurde pandi haigla kommentaar kaks tundi hiljem ning kaks lugu olid eksponeeritud koos.

Pressinõukogu otsustas, et Meditsiiniuudised rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul oli loos haigla kohta esitatud tõsiseid süüdistusi ning toimetus oleks pidanud enne Anneli Rõigase materjali avaldamist ära ootama haigla kommentaarid.

Meditsiiniuudised rikkus ka eetikakoodeksi punkti 1.5., mis näeb ette, et ajakirjandus ei tohi oma tegevusega kellelegi tekitada põhjendamata kannatusi, veendumata, et avalikkusel on tõesti vaja seda informatsiooni teada. Pressinõukogu hinnangul oleks pidanud artikli avaldama ilma arstide ja õdede nimedeta, sest artiklis nimedega nimetatud arstid ja õed ei ole avaliku elu tegelased ning neil puudus võimalus vastata tõsistele süüdistustele.

Meditsiiniuudised rikkus ka koodeksi punkti 4.3., mille järgi ei sobi rõhutada rahvust, rassi, religioosset või poliitilist kuuluvust ega sugu, kui sellel pole uudisväärtust. Pressinõukogu hinnangul oli ühe haiglatöötaja religioosse kuuluvuse avaldamine põhjendamatu.

Pressinõukogu ei saa aktsepteerida online väljaannetes materjalide avaldamist ajakriitilise põhjendusega juhtudel, kui tegemist on tõsise süüdistusega, nagu antud juhul oli. Pressinõukogu leiab, et konflikti sisaldavate lugude puhul peavad osapoolte sisulised kommentaarid olema esindatud ka veebiväljaannetes, mitte ainult trükiväljaannetes ja ringhäälingusaadetes.

Pressinõukogu hinnangul vastutab Meditsiiniuudised ka nende materjalide sisu eest, mis on võetud teistest meediakanalitest.

Pressinõukogu