Kaebus nr 288
Pressinõukogu otsus 25.03.2010 | TAUNIV.
Pärnu Postimees rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Notarite Koja kaebust Pärnu Postimehes 12. novembril 2009 ilmunud artikli „Viisitamm võitleb miljonite eest leigelt“ ja 15. jaanuaril 2010 ilmunud artikli „Ametniku viga võib Pärnule miljoneid maksma minna“ peale ning otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Mõlemas artiklis puudutati Pärnu notari Marje Jürioja poolt tõestatud tehingut, millega võõrandati Pärnus Esplanaadi 10 asuv kinnistu. Artiklitest tuleb välja, et müüja ja notar ei teavitanud ostjat sellest, et kinnistu asub muinsuskaitsealal.

Notarite Koda kaebas Pressinõukogule, et 12. novembri artiklis on antud notari tegevusele hinnang, kuid sõna ta saanud ei ole. Kaebaja hinnangul on tulemuseks ebatäpse info edastamine. Kaebaja lisas, et notarile pole sõna antud ka sama temaatikat puudutavas 15. jaanuaril ilmunud artiklis.

Pärnu Postimees vastas, et notari poolt tõestatud tehing on piisavalt oluline, et avalikkust sellest teavitada. Lehe kinnitusel on 12. novembri artiklis notarile sõna antud. Leht märkis, et kajastab notari tegevust siis, kui kohtuprotsessis selle teemani jõutakse. Leht lisas, et kui notar soovib enne kohtulikku arutelu algatada diskussiooni ajakirjanduses, siis võib ta kirjutada arvamusartikli.

Pressinõukogu otsustas, et Pärnu Postimees rikkus mõlema artikliga ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Kuna mõlemas artiklis on notarit peetud vastutavaks, siis oleks pidanud ka notar mõlemas artiklis sõna saama. 12. novembri artiklis on küll avaldatud lause, milles on notarit parafraseeritud, kuid kogu artikli mahtu arvestades ei ole see Pressinõukogu hinnangul piisav.

Pressinõukogu