Kaebus nr 291
Pressinõukogu otsus 22.04.2010 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Õhtuleht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Riigikogu liikme Jaan Kundla kaebust Õhtulehe online´is 8. detsembril 2009 ilmunud artikli „Kohus käsib Jaan Kundlal vihavaenlasele ligi 7000 krooni maksta“ peale ning otsustas, et väljaanne ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Artikli näol on tegu Kuma raadio uudise refereeringuga ning selles on kirjas, et kohus otsustas Jaan Kundlalt välja nõuda 6658 krooni võlga ja viivist.

Jaan Kundla kaebas Pressinõukogule, et artikkel on vale ja teda laimav. Kaebaja hinnangul ei ole toimetus kontrollinud avaldatud materjali tõesust. Samuti ei ole kaebaja rahul, et temalt kommentaari ei küsitud ega vastulauset ei avaldatud.

Õhtuleht vastas Pressinõukogule, et artiklis ei ole avaldatud ebatäpseid fakte ja Jaan Kundla sai artiklis sõna. Õhtulehe hinnangul sobib sõna „vihavaenlane“ kasutamine Jaan Kundla ja teise osapoole suhete iseloomustamiseks, sest kahe mehe vahel on hulk kohtuvaidlusi.

Pressinõukogu otsustas, et Õhtuleht ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu.
Pressinõukogu leiab, et artiklis on selgesti näha, et Jaan Kundlaga on räägitud ning seega on Jaan Kundla Kuma raadio vahendusel sõna saanud. Vastulauset aga Jaan Kundla Õhtulehelt ei taotlenud.

Pressinõukogu hinnangul ei saa pidada eksitavaks sõna „vihavaenlane“ kasutamist pealkirjas, sest seda kinnitavad kahe mehe vahelised arvukad kohtuvaidlused.

Pressinõukogu