Kaebus nr 3
Pressinõukogu otsus 26.09.2002 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Äripäev ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu otsustas Estover-Kaubanduse AS nõukogu esimehe Ago Tederi kaebuse asjus, et 28. augustil 2002 ilmunud Äripäeva artiklis “Ettevõtted hoiavad võõra vöötkoodi abil kokku” ei ole leht rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu nentis, et artikkel tugineb kindlatel faktidel. Ka andis leht kaebajale kommentaariks võimaluse, kus kaebaja ei eita esitatud süüdistuste võimalikku paikapidavust. Kaebaja etteheide tema tsitaadi olulise moonutamise kohta ei leidnud kinnitust. Seetõttu leidis Pressinõukogu, et ajaleht ei rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit punktides 1.4, 3.5, 4.1 ja 4.11, nagu seda väitis kaebaja.

Pressinõukogu leidis, et kaebus eetikakoodeksi punkti 4.10 järgi eksitava fotomontaaži kohta artikli juures pole põhjendatud. Artikli juures pole tegu montaažiga, vaid kahe erineva ja selgelt eristatava pildiga, millel on eraldi allkirjad.

Pressinõukogu ei pea toimetuse arhiivis oleva foto korduvkasutamist antud juhul ebaeetiliseks, sest see vastab üldtunnustatud ajakirjandustavale.

Pressinõukogu