Kaebus nr 300
Pressinõukogu otsus 09.06.2010 | TAUNIV.
Pärnu Postimees rikkus head ajakirjandustava.

ressinõukogu arutas Anne Seimari kaebust Pärnu Postimehe online´is 15. mail 2010 ilmunud artikli „Audru volinik kaotas kohtus kalafarmile“ peale ning otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Uudises nimetatakse Audru vallavolinikku Anne Seimarit keskerakondlaseks. Lisaks väidab artiklis AS FjordFresh Holding juhatuse liige Alar Oppar, et Anne Seimaril on huvi takistada Audru kalafarmi investeeringut.

Anne Seimar kaebas Pressinõukogule, et ta ei ole kunagi olnud ühegi partei liige ja ta ei ole suhelnud Alar Oppariga. Kaebaja hinnangul on sellega tema kohta esitatud valeinformatsiooni.

Pärnu Postimees vastas Pressinõukogule, et Anne Seimarit nimetati artiklis keskerakondlaseks seepärast, et Audru valla kodulehel oli Anne Seimar kirjas Keskerakonna nimekirjas ning seal ei olnud märgitud, kes neist on liikmed ja kes parteitud. Toimetus avaldas 19. mail online´is õienduse, et Seimar ei ole erakonna liige.

Alar Oppar saatis oma kommentaarid lehele kirjalikult ning neis polnud alust kahelda, lisas toimetus. 19. mail ilmus kohtuvaidlusest põhjalik ülevaade, milles on ka Anne Seimari vastuväide.

Pressinõukogu otsustas, et Pärnu Postimees rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Samuti rikkus leht koodeksi punkti 5.2., mis näeb ette, et kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleks talle pakkuda kommentaari võimalust samas numbris. Pressinõukogu leiab, et kuna artiklis on Anne Seimarit süüdistatud kalafarmi investeeringu takistamises, siis oleks pidanud samas Anne Seimar ka ise sõna saama. Samuti oleks ajakirjanik Anne Semariga rääkides saanud kontrollida tema erakondlikku kuuluvust. Kuigi paberversioonis Pärnu Postimees avaldas hiljem kohtuvaidlusest põhjalikuma ülevaate, on Pressinõukogu hinnangul vaja ka online materjalis avaldada oluliste osapoolte seisukohad, kui tegemist on tõsise süüdistusega.

Samuti rikkus leht koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Anne Seimari nimetamine keskerakondlaseks oli Pressinõukogu hinnangul ebatäpse info avaldamine.

Pressinõukogu tunnustab Pärnu Postimeest selle eest, et leht parandas kiiresti faktivea ning avaldas õienduse Anne Seimari erakondliku kuuluvuse kohta.

Pressinõukogu