Kaebus nr 305
Pressinõukogu otsus 26.08.2010 | TAUNIV.
Pärnu Postimees rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Raul Kivi kaebust Pärnu Postimehes ajavahemikus 9. – 11. juuni 2010 ilmunud artiklite peale toiduabi jagamise kohta Pärnus ning otsustas, et leht on rikkunud head ajakirjandustava.

Artiklites on kirjeldatud toiduabi jagamist Pärnu linnas ning on nimetatud seda tarbetult keeruliseks ja saamatuks. Artiklites saavad sõna toiduabi taotlejad, Eesti Punase Risti ning PRIA esindaja.

Pärnu linnavalitsuse sotsiaalosakonna peaspetsialist Raul Kivi kaebas Pressinõukogule, et artiklites on avaldatud ebatäpset ja eksitavat infot, kõiki osapooli ei ole ära kuulatud ning tõsiste süüdistuse puhul kommentaariks sõna ei antud. Samuti ei ole kaebaja rahul, et ajakirjanik on kajastatava asutuse – Punase Risti – teenistuses.

Pärnu Postimees vastas Pressinõukogule, et leht pakkus Pärnu linnavalitsuse töötajatele võimalust oma arvamuse avaldamiseks, kuid kõiki rahuldavat teksti pole toimetus seni neilt saanud. Toimetuse kinnitusel on ajakirjanik Kalev Vilgats Eesti Punase Risti tegevuses osalenud vabatahtlikuna.

Pressinõukogu otsustas, et Pärnu Postimees rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul oleks 9. juuni artiklis „Linnavalitsuse saamatus ajatas toiduabi jagamise“ pidanud sisuliseks kommentaariks sõna andma Pärnu linnavalitsuse sotsiaalosakonna esindajale.

Samuti leiab Pressinõukogu, et 9. juuni artikliga „Linnavalitsuse saamatus ajatas toiduabi jagamise“ on leht rikkunud eetikakoodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul on artiklis jagatud eksitavat infot näiteks toiduabi jagamise kohas olnud sildi teksti ning linnavalitsuse esindaja saabumisaja kohta.

Pressinõukogu hinnangul rikkus Pärnu Postimees 9. juuni juhtkirjaga „Sotsiaalsaamatus“ eetikakoodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu leiab, et leht avaldas juhtkirjas ebatäpset infot humanitaarabi hoidmiseks mõeldud laoruumide kohta.

Samuti rikkus leht ajakirjanduseetika koodeksi punkti 2.3., mis näeb ette, et ajakirjanik ei tohi olla kajastatava asutuse või institutsiooni teenistuses. Kuigi Kalev Vilgats on lehe kinnitusel Punases Ristis tegev vabatahtlikuna, võiks ajakirjanik Pressinõukogu hinnangul Punasest Ristist kirjutamist konfliktsituatsioonis võimalusel vältida.

Pressinõukogu