Kaebus nr 306
Pressinõukogu otsus 26.08.2010 | TAUNIV.
Hiiu Leht rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas SA Tuuru nõukogu esimehe Aare-Villu Katteli kaebust Hiiu Lehes 9. aprillil 2010 ilmunud arvamuse „Ehk hariks end ja mõtleks järele…“ ning 15. juunil 2010 ilmunud lehe juhtkirja „Süü ei tohi hulkuma jääda“ peale ning otsustas, et leht on rikkunud head ajakirjandustava.

Mõlemas loos on juttu Hiiumaal tegutsevast sihtasutusest Tuuru, mille tegevjuht ootamatult ametist vabastati.

Aare-Villu Kattel kaebas Pressinõukogule, et 9. aprilli loos on leht avaldanud moonutatud infot ning põhjustanud Tuuru nõukogu liikmetele kannatusi. 15. juuni juhtkirja peab kaebaja alusetult solvavaks ning eksitavaks, sest selles on esitatud rida fakte väidetavatest vigadest, mida ta tegelikkuses aga teinud ei ole. Samuti ei ole kaebaja rahul, et leht nimetab tema artiklit paskvilliks.

Hiiu Leht vastas Pressinõukogule, et leht pakkus korduvalt Tuuru nõukogu esimehele võimalust oma arvamust avaldada ja oma otsuseid avalikkusele selgitada, kuid Aare-Villu Kattel seda ei kasutanud. Samuti pakkus leht võimalust teistele osapooltele arvamuse avaldamiseks.

Pressinõukogu otsustas, et Hiiu Leht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.1.,
mis näeb ette, et uudised, arvamused ja oletused peavad olema selgelt eristatavad ning uudismaterjal põhinegu tõestataval ja tõenditega tagatud faktilisel infol. Pressinõukogu hinnangul peaks juhtkiri põhinema lehes ilmunud artiklil, kus on esitatud tõendatud faktid. 15. juunil ilmunud juhtkiri „Süü ei tohi hulkuma jääda“ sisaldab aga oletusi ja väiteid, mille kohta tõendeid lehes ei ole.

9. aprillil ilmunud lugejakirjaga „Ehk hariks end ja mõtleks järele…“ rikkus Hiiu Leht ajakirjanduseetika koodeksi punkti 3.5., mis näeb ette, et toimetus kontrollib informatsiooni tõesust ja allikate usaldusväärsust ka juhul, kui avaldatava materjali autoriks ei ole toimetuse töötaja.

Pressinõukogu leiab, et arvamusartikli ja vastulause avaldamisel pole toimetuse omapoolses juhtkirjas kohane nimetada ühe konfliktiosapoole arvamusavaldust „paskvilliks“.

Pressinõukogu