Kaebus nr 32
Pressinõukogu otsus 04.12.2003 | TAUNIV.
Pirita rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu otsustas, et ajaleht Pirita on eksinud 5. juulil 2003 avaldatud artikliga “Meid ümbritsev kurjus ja ükskõiksus” ajakirjanduseetika koodeksi vastu.

Kaebaja Signe Ots leiab, et tema suhtes avaldatud andmed on valed. Kaebaja väitel on artiklis esitatud andmed kontrollimata ja kaebaja kommentaarita. Samuti pole ajaleht reageerinud kaebaja soovile avaldada vastulause. Kaebaja on seisukohal, et ajaleht on rikkunud ajakirjanduseetika koodeksi punkte 1.4, 3.5, 4.2 ja 5.2.

Oma selgituses väitis ajaleht Pirita, et artikli puhul pole tegu pahatahtliku laimuga. Artiklis esitatud faktid põhinevad kahe ametniku väidetel ning neis kahelda ei olnud lehel alust.  Samuti kinnitas leht, et vastulauset neile ei esitatud.

Pressinõukogu ei saa esitatud materjalide alusel võtta seisukohta, kas ajalehes avaldatud info oli ebatäpne või mitte.

Pressinõukogu otsustas, et ajaleht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 5.2, mille järgi tuleb anda võimalus vastulauseks. Kaebaja ei esitanud küll ajalehele vastulauset, kuid oma esindaja kaudu avaldas soovi saada sõna. Pressinõukogu leiab, et ajaleht oleks pidanud vastulause saamisel olema aktiivsem.

Pressinõukogu