Kaebus nr 326
Pressinõukogu otsus 03.03.2011 | TAUNIV.
Kanal 2 rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Tallinna abilinnapea Yana Toomi kaebust Kanal 2 saates Reporter 16. detsembril 2010 avaldatud saatelõigu „Plindris kool küsib õpetajate palgaraha vanematelt“ peale ning otsustas, et telekanal rikkus head ajakirjandustava.

Saatelõigus on juttu Tallinna Mustamäe Gümnaasiumist, kus lastevanematelt kogutakse raha õpilaste inglise keele süvaõppeks. Nüüd kavatseb kool kogutud raha kasutada kooli töötajate palkadeks. Haridusministri sõnul on see lubamatu. Saatelõigus ütleb haridusminister ka, et Tallinn ei ole ainsa omavalitsusena koolidele riigi poolt õppevahendite jaoks ettenähtud raha üle kandnud.

Tallinna abilinnapea Yana Toom kaebas Pressinõukogule, et uudis on ühepoolne, kahjustab Tallinna linnavalitsuse mainet ja loob ebatõese pildi Tallinna linnavalitsuse suhtumisest koolide rahastamisesse.

Kanal 2 vastas Pressinõukogule, et kuna tegemist oli riikliku eelarve küsimusega, pöördus toimetus kommentaariks haridusministri poole. Tallinna linnavalitsuse kommentaari toimetus ei võtnud, sest linn avaldas samal päeval pressiteate infoga, et riigilt saadud õppevahendite raha kantakse järgmisesse aastasse. Toimetuse kinnitusel avaldati vastav info saatejuhi poolt uudisloo tutvustuses.

Pressinõukogu otsustas, et Kanal 2 on eksinud ajakirjanduseetika koodeksi punkti 5.1. vastu, mis näeb ette, et kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleb talle pakkuda kommentaari võimalust samas saates. Saatelõigu esimeses pooles käsitletud koolis lastevanematelt korjatud raha kasutamise teemal oli haridusminister õige kommenteerija, aga haridusministri esitatud süüdistus Tallinna aadressil koolidele ettenähtud raha linna poolt kinni hoidmises oleks kindlasti vajanud linnavalitsuse kommentaari samas uudislõigus.

Pressinõukogu tõdeb, et oleks hea, kui selline uudislõik ei räägiks kokku seotuna erinevatest teemadest.

Pressinõukogu