Kaebus nr 332
Pressinõukogu otsus 31.03.2011 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Eesti Ekspress ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Mark Ellenbergi kaebust Eesti Ekspressis 3. veebruaril 2011 ilmunud artikli „Miks suhtleb riigikokku pürgiv kaunitar professionaalse kelmiga?“ peale ning otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artiklis on juttu sellest, et Põhja-Tallinna linnaosavalitsuse vanema asetäitja Olga Ivanova suhtleb Mark Ellenbergiga, kes on lehe väitel krooniline võlgnik ja kelm.

Mark Ellenberg kaebas Pressinõukogule, et toimetus pidanuks kontrollima info tõesust. Kaebaja toob välja ajakirjanduseetika koodeksi punktid, et ajakirjandus ei või inimest käsitleda kurjategijana enne sellekohast kohtuotsust ning inimese eraelu puutumatust rikkuvaid materjale avaldatakse vaid juhul, kui avalikkuse huvid kaaluvad üles inimese õiguse privaatsusele.

Eesti Ekspress vastas Pressinõukogule, et avaldatud info tõesus on kontrollitud. Seost artiklis käsitletud inimeste vahel tõendab lehe arvates juba see, et mõlemad on esitanud Pressinõukogule praktiliselt identse sisuga kaebused. Toimetuse väitel on tõendatud Mark Ellenbergi varasem süüdimõistmine kelmuse eest Tallinna Linnakohtu poolt ning Ametlikes Teadaannetes on leitavad antud inimesega seotud erinevad kohtutäiturite nõuded.

Pressinõukogu ei saa tuvastada Eesti Ekspressi poolt ajakirjanduseetika koodeksi rikkumist, kuna kaebusest ei selgu, milles on artiklis väidetavalt eksitud. Kaebaja ei sea oma kaebuses artikli konkreetseid väiteid kahtluse alla ega esita neid kummutavaid fakte. Artikli väide, et inimene on kelmuste eest karistatud, tugineb varasemale kohtuotsusele. Teema käsitlemiseks on seose tõttu Riigikokku kandideeriva poliitikuga oluline avalik huvi.

Pressinõukogu