Kaebus nr 338
Pressinõukogu otsus 12.05.2011 | TAUNIV.
Võrumaa Teataja rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Mõniste vallavanema Merlika Niidumaa kaebust Võrumaa Teatajas 24. märtsil 2011 ilmunud artikli „Mõniste vallavanem tegi vallale poole miljoniga külma“ ja sama päeva juhtkirja „Korruptsioon Mõniste vallavalitsuses“ ning 29. märtsil ilmunud artikli „Mõniste korruptsioonile aitas kaasa maksuamet“ ja sama päeva juhtkirja „Omavalitsusliit infot varjamas“ peale ning otsustas, et leht on rikkunud head ajakirjandustava.

Leht väidab artiklites, et praegune Mõniste vallavanem sokutas kahe aasta tagustes sündmustes ehitushanke lepingu seadusevastaselt oma väidetava lähedase sõbra, endise Võru maavanema ja linnapea Ülo Tuliku väimehe maksuvõlgades firmale ning tekitas sellega vallale ligi pool miljonit krooni kahju.

Merlika Niidumaa kaebas Pressinõukogule, et nimetatud artiklites on leht avaldanud ebatäpset, moonutatud ja eksitavat infot ning samuti ei andnud leht talle koheselt võimalust vastulauseks. Kaebaja leiab, et artiklites ei ole eristatud faktid ja oletused, mistõttu lugejates tekitatakse mulje, nagu oleks ta ametiisikuna pannud toime kuriteo. Kaebaja väitel esitas maksuamet hanke toimumise ajal vallale õiendi maksuvõla puudumisest kõnealusel firmal ja seetõttu ei saanud valla riigihankekomisjon võtta vastu teistsugust otsust kui kuulutada võitjaks madalaima hinnaga pakkumine. Õiendi ebatäpsus ja võla ilmnemine viis hiljem hanke tühistamiseni, aga sellegipoolest ei saa kaebaja sõnul väita, et Selista Ehitusele juba makstud raha läks vallale raisku, vaid selle eest tehti vajalikke ettevalmistustöid.

Samuti ei ole kaebaja rahul, et artiklites on tema kohta kasutatud väga solvavaid ja kompromiteerivaid väljendeid nagu „keeras käki kokku“, „nurus summat“, „nuiab raha“, „ähvardas seejärel“ jt. Kaebaja nimetab kuulujutuks väiteid oma lähedastest suhetest Ülo Tulikuga.

Võrumaa Teataja vastas Pressinõukogule, et artikkel tugineb kindlatele allikatele. Leht lisas, et ajakirjanik rääkis enne esimese artikli ilmumist Merlika Niidumaaga ning samuti anti talle artikli ilmumise järel võimalus vastulauseks.

Pressinõukogu leiab, et avalik huvi võimaliku korruptsiooni käsitlemiseks omavalitsuste hangetel on olemas, isegi kui jutt käib kahe aasta vanuste sündmuste meeldetuletamisest.

Pressinõukogu otsustas, et Võrumaa Teataja rikkus 24. märtsil 2011 ilmunud artiklitega „Mõniste vallavanem tegi vallale poole miljoniga külma“,„Korruptsioon Mõniste vallavalitsuses“ ja „Mõniste korruptsioonile aitas kaasa maksuamet“ ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11., mis näeb ette, et pealkirjad ei või auditooriumi eksitada. Pressinõukogu hinnangul ei vasta esimese artikli pealkiri loo sisule, lisaks ei ole artiklis tõestatud, et poole miljoni eest ei ole midagi tehtud, pigem vastupidi – kaebaja kirjeldab artiklis, millised tööd selle raha eest tehti. Samuti ei ole asjakohane rääkida artiklite pealkirjades korruptsioonist vallavalitsuses, kui selline tõsine süüdistus põhineb vaid oletuslikul ajakirjanduslikul konstruktsioonil.

Samuti rikkus leht samas artiklis ja 29. märtsil ilmunud artiklis „Mõniste korruptsioonile aitas kaasa maksuamet“ koodeksi punkti 5.1., mis näeb ette, et kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleks talle võimaluse korral pakkuda kommentaari samas lehes. Pressinõukogu hinnangul on 24. märtsi artiklis küll Merlika Niidumaale sõna antud, kuid põhisüüdistuse osas – poole miljoniga külma tegemises – pole talle kommentaari võimalust antud. Pressinõukogu leiab, et 29. märtsi artiklis on kaebaja kohta esitatud otseseid isiklikke tõsiseid süüdistusi (rikkus seadust, ignoreeris Krediidiinfo andmeid), kuid talle enda kaitseks sõna ei antud.

Võrumaa Teataja rikkus ka koodeksi punkti 4.1., mis näeb ette, et uudised, arvamused ja oletused olgu selgelt eristatavad. Pressinõukogu hinnangul ei ole artiklites võimalik piisavalt eristada tõendatavatele allikatele tuginevaid väiteid ning ajakirjaniku oletusi.

Pressinõukogu tunnustab Võrumaa Teatajat selle eest, et leht avaldas Merlika Niidumaa vastulause 29. märtsil.

Pressinõukogu