Kaebus nr 345
Pressinõukogu otsus 09.06.2011 | TAUNIV.
Eesti Päevaleht rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Põhja-Tallinna valitsuse kaebust Eesti Päevalehes 13. aprillil 2011 ilmunud artikli „Staažikas ametnik vaidlustas koondamise kohtus“ peale ning otsustas, et leht on rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib Põhja-Tallinna linnaosavalitsuses 21 aastat töötanud ametnikust, kes mullu kevadel ootamatult otsustati koondada.

Põhja-Tallinna vanem Karin Tammemägi kaebas Pressinõukogule, et leht andis vastamiseks liiga vähe aega ja kuna ta oli ise väliskomandeeringus, pidid linnaosa nimel vastama tema alluvad. Lisaks ei soovinud linnaosavalitsus kommentaari anda vaidlusaluse koondamisjuhtumi kohta seepärast, et sel teemal oli käimas kohtuprotsess ja kommentaar võinuks mõjutada avalikku arvamust. Kaebaja ei ole rahul, et linnaosavalitsuse vastust ei avaldatud täielikult ning see hõlmab artiklist vaid väikese osa.

Eesti Päevaleht vastas Pressinõukogule, et ajakirjanik saatis põhjaliku küsimustiku Karin Tammemäele ja linnaosa avalike suhete nõunikule ühel ajal, jättes nii neile aega vastamiseks. Lehe kinnitusel ei palunud linnaosavalitsus kordagi ajapikendust ning lehe väitel märkis kaebaja toimetusele saadetud vastuses muuhulgas, et koondamist nad kohtuprotsessi tõttu kommenteerida ei soovi. Eesti Päevaleht märkis, et leht jättis avaldamata vaid ühe kaebaja lause.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Päevaleht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul on artikkel olulisel määral keskendunud Karin Tammemägi persoonile ja esitab personaalseid süüdistusi tema käitumise kohta konkreetses koondamisjuhtumis, samas ei saanud ta neile isiklikult vastata. Artiklis saab sõna Põhja-Tallinna linnaosavalitsus kui institutsioon, kuid seda ei saa lugeda antud juhul piisavaks, kuna linnaosavalitsuse teised töötajad ei saanud anda selgitusi Karin Tammemägi kohta esitatud personaalsete süüdistuste osas. Pressinõukogu hinnangul ei olnud antud artikkel nii ajakriitiline, et poleks saanud ära oodata linnaosa vanema isiklikku vastust.

Kaebuse selles osas, et linnaosavalitsuse selgitusi ei avaldatud täieliku tekstina või et see moodustas mahuliselt väiksema osa kui muu artikkel, Pressinõukogu rikkumist ei näe.

Pressinõukogu