Kaebus nr 346
Pressinõukogu otsus 09.06.2011 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Võrumaa Teataja ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas OÜ Selista Ehitus juhatuse esimehe Indrek Klampe kaebust Võrumaa Teatajas 24. märtsil 2011 ilmunud artikli „Mõniste vallavanem tegi vallale poole miljoniga külma“ peale ning otsustas, et leht ei rikkunud antud kaebuse osas head ajakirjandustava.

Artikkel räägib, et Mõniste vallavanem sokutas kahe aasta tagustes sündmustes ehitushanke lepingu seadusevastaselt oma väidetava lähedase sõbra, endise Võru maavanema ja linnapea Ülo Tuliku väimehe maksuvõlgades firmale OÜ Selista Ehitus ning tekitas sellega vallale kahju.

OÜ Selista Ehitus juhatuse esimees Indrek Klampe märkis Pressinõukogule esitatud kaebuses, et firmal ei olnud 8. jaanuaril, 17. märtsil ja 25. märtsil 2009 maksu- ja tolliameti väljastatud tõendite kohaselt maksuvõlga. Kaebaja kinnitusel on amet saatnud lehele kirja, kus on välja toodud tõendite sisu ja lehel on palutud faktivead parandada. Kaebaja saatis lehele 14. aprillil ka vastulause, mis ilmus 16. aprillil.

Võrumaa Teataja vastas Pressinõukogule, et Krediidiinfo andmetel oli nimetatud kolmel kuupäeval OÜ Selista Ehitusel siiski maksuvõlg. Lehe väitel tuli maksuvõlg välja ka riigihangete vaidlustuskomisjoni otsusest.

Pressinõukogu otsustas, et Võrumaa Teataja ei eksinud antud kaebuse raames hea ajakirjandustava vastu. Pressinõukogu ei saa ajalehte hukka mõista väidete eest, mis tuginevad Krediidiinfo andmetele. Ka avaldas leht kaebaja vastulause muutmata kujul.

Pressinõukogu langetas 12. mail 2011 sama artikli kohta otsuse, siis oli kaebajaks Mõniste vallavanem Merlika Niidumaa. 12. mail tehtud Pressinõukogu otsus oli tauniv, kuna ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.1. järgi uudised, arvamused ja oletused olgu selgelt eristatavad. Antud artiklis ei olnud võimalik eristada tõendatavatele allikatele tuginevaid väiteid ning ajakirjaniku oletusi Mõniste vallavanema tegevuse kohta.

Pressinõukogu