Kaebus nr 35
Pressinõukogu otsus 04.12.2019 | TAUNIV.
SL Õhtuleht rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu otsustas, et ajaleht SL Õhtuleht eksis 17. oktoobril 2003 avaldatud artikliga “Treener: ”See oli ikkagi riigikoondis, mitte turule sõitjad”” ajakirjanduseetika koodeksi vastu.

Kaebaja Atko Tours leidis, et ajaleht käsitles teemat ühepoolset ning ei andnud kritiseeritud poolele sõna oma seisukohtade välja ütlemiseks. Kaebaja seisukohalt käitus ajaleht erapoolikult ning kahjustas pealiskaudselt koostatud teabe levitamisega reisibüroo mainet.

Oma vastuses märkis SL Õhtuleht, et tegu ei olnud pahatahtliku laimuga ning tegelikult soovis leht rõhutada asjaolu, et reis telliti maleliidu endise esimehe osalusega reisifirmast ning et maleliit kui tellija ei pidanud ennast probleemi eest vastutavaks. Ajaleht märkis, et suheldes reisifirmaga ei tulnud tegelikud probleemid välja ning uut infot saanuna soovitakse teemat edasi käsitleda.

Pressinõukogu otsustas, et ajaleht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkte 4.2 ja 5.1, mis kohustavad konflikti sisaldava materjali puhul kuulama ära kõik osapooled ja pakkuma kommentaari võimalust, kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi.

Pressinõukogu