Kaebus nr 355
Pressinõukogu otsus 08.09.2011 | TAUNIV.
Delfi rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Jõelähtme Vallavalitsuse kaebust Delfis 17. mail 2011 ilmunud artiklite „Jõelähtme vald kaalub hinnalise maatüki kinkimist“ ning „Võitlus Laheranna arenduse pärast tõi Jõelähtme vallavolikogu esimehele umbusaldusavalduse“ peale ning otsustas, et Delfi on rikkunud head ajakirjandustava.

Kaebaja ei ole rahul, et artiklites ei ole ära kuulatud ühtegi teist osapoolt peale vallavolikogu esimehe, kes on antud juhul üks huvitatud osapool. Vastaspoolele ehk Jõelähtme Vallavalitsusele pole Delfi pakkunud võimalust ka hilisemaks kommentaariks, ehkki nad on selleks soovi avaldanud. Kaebaja hinnangul sisaldab esimese artikli pealkiri ebatäpset informatsiooni selle kohta, et vald kaalub maatüki kinkimist, kuigi maatükk on juba eraomandis. Kaebaja arvates on ebatäpne ka pealkiri, mis seostab vallavolikogu esimehele umbusaldamise avaldamise võitlusega Laheranna arenduse pärast.

Delfi Pressinõukogule oma seisukohta ei esitanud.

Pressinõukogu otsustas, et Delfi on rikkunud ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Väidetavate ebatäpsuste osas artiklite pealkirjades Pressinõukogu seisukohta ei võta, sest hinnanguliste väidete õigsuse üle otsustamine pole Pressinõukogu pädevuses. Samas on Pressinõukogu seisukohal, et Delfi oleks pidanud koodeksi punkti 5.3. alusel avaldama ebaõige informatsiooni ilmumise korral paranduse. Samuti ei vasta Delfi käitumine heale ajakirjandustavale selles osas, et kaebaja kirjalikele pöördumistele lihtsalt ei vastatud.

Pressinõukogu