Kaebus nr 356
Pressinõukogu otsus 04.08.2011 | TAUNIV.
Äripäev rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Jõelähtme vallavanema Andrus Umboja kaebust Äripäevas 26. mail 2011 ilmunud artikli “Art Kuum: Laheranna lepingu tingimusi pole muudetud” peale ning otsustas, et leht on rikkunud head ajakirjandustava.

Artiklis on juttu kinnisvaratehingutest Jõelähtme vallas ning seoses sellega Jõelähtme vallavolikogu istungist.

Andrus Umboja kaebas Pressinõukogule, et artiklis on Jõelähtme vallavalitsuse kohta esitatud süüdistusi, kuid sõna antud ei ole. Samuti leiab kaebaja, et artiklis on esitatud eksitavat infot Laheranna ostu-müügilepingu tingimuste kohta.

Äripäev selgitas, et leht on kajastanud Jõelähtme vallas Laheranna arendusega seonduvat mitmes artiklis ning antud loo puhul on tegemist vallavolikogu esimehe Art Kuuma vastulausega 18. mail ilmunud artiklile. Lehe kinnitusel on kõik artiklid Äripäeva kodulehel omavahel seotud. Äripäeva väitel ei olnud põhjust Art Kuuma vastulausest tema hinnanguid välja jätta. Lehe kinnitusel on antud teemal sõna saanud kõik osapooled. Äripäev lisas, et kaebaja ei ole pöördunud lehe poole palvega avaldada täiendav vastulause.

Pressinõukogu otsustas, et Äripäev rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 5.1., mis näeb ette, et kui kellegi kohta esitatakse tõsiseid süüdistusi, peab talle võimalusel sõna andma samas lehenumbris. Pressinõukogu hinnangul ei saa lootma jääda, et lugeja on lugenud ja mäletab ka kõiki varasemaid samal teemal kirjutatud artikleid. Seetõttu on igas artiklis vaja taust ja osapoolte olulised seisukohad välja tuua viisil, et ka ainult antud konkreetse artikli lugeja ei oleks ühekülgselt informeeritud. Seega oleks pidanud võtma vallavalitsuselt värske kommentaari kohaliku poliitika kontekstis olulise süüdistuse kohta, et Laheranna ostu-müügilepingu tingimusi ei ole muudetud.

Pressinõukogu