Kaebus nr 358
Pressinõukogu otsus 06.10.2011 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Ajaleht Pealinn ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Nadežda Krainikova kaebust ajalehes Pealinn 18. aprillil 2011 ilmunud artikli „Ametniku hooletus võinuks tuua linnale miljoneid kroone kahju“ peale ning otsustas, et ajaleht Pealinn ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel kajastab Põhja-Tallinna linnaosavalitsuse töötaja konflikti linnaosavanema Karin Tammemägiga.

Põhja-Tallinna linnaosavalitsuse endine ametnik Nadežda Krainikova kaebas Pressinõukogule, et Karin Tammemägi on esitanud ebaõigeid andmeid, mida ajaleht üle ei kontrollinud. Karin Tammemägi pole tema sõnul viidanud süüdistustes konkreetsetele tõenditele ega asjaoludele. Kaebaja ei ole rahul, et talle ei antud võimalust esitatud süüdistusi kommenteerida.

Ajalehe Pealinn toimetus vastas, et väljaanne avaldas kõik kaebaja poolt väljaöeldu, hoolimata sellest, et Nadežda Krainikova esmalt keeldus üldse toimetusega rääkimast. Samuti on lehe väitel Nadežda Krainikova koondamise ja talle distsiplinaarkaristuse määramise õiguslik alus leidnud kohtus faktilist kinnitust ning seega ei saa väita, et artikli näol oleks tegu ebaõigete väidete esitamisega.

Pressinõukogu otsustas, et ajaleht Pealinn ei rikkunud ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Artiklis on kaebaja seisukohta kajastatud.

Pressinõukogu juhib Pealinna toimetuse tähelepanu asjaolule, et vastavalt ajakirjanduseetika koodeksi punktile 2.3. ei tohi ajakirjanik olla kajastatava asutuse või institutsiooni teenistuses.

Pressinõukogu