Kaebus nr 359
Pressinõukogu otsus 08.09.2011 | TAUNIV.
Eesti Ekspress rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Lääne-Tallinna Keskhaigla kaebust Eesti Ekspressis 19. mail 2011 ilmunud artikli „Savisaar toetab haigladiktaatorit“ peale ning otsustas, et Eesti Ekspress rikkus head ajakirjandustava vastulauset avaldamata jättes.

Artikkel kirjeldab Lääne-Tallinna Keskhaigla juhi Boris Kirti juhtimispoliitikat, süüdistades teda paljude juhtivtöötajate lahti laskmises või lahkuma sundimises, patsientide raviraha raiskamises kohtuvaidlustele endiste töötajatega ning haiglatöötajate sõnavabaduse piiramises.

Lääne-Tallinna Keskhaigla kaebas Pressinõukogule, et ajakirjanik kontakteerus küll Boris Kirtiga ning palus vastata tema poolt esitatud küsimustele, kuid ei arvestanud Kirti antud kommentaaride ja selgitustega, samuti ei kontrollitud üle ebaõigeid faktiväiteid. Seega ei antud tegelikkuses Boris Kirtile võimalust enda kohta avaldatud tõsiseid süüdistusi kommenteerida, sest neid selgitusi lihtsalt ei avaldatud. Kaebaja väitel on ebaõige süüdistada haigla juhti inimeste massilises lahtilaskmises, kui kümnest lahkunud juhtivtöötajast kaheksa lahkusid omal soovil, üks juhatuse liige kutsuti tagasi nõukogu poolt ning pearaamatupidaja vabastati töötajapoolsete töökohustuste rikkumise eest, mida kinnitab töövaidluskomisjoni otsus. Samuti on kaebaja kinnitusel vale väide, et kohtuvaidluseks kulutati patsientide raviraha, kuna haiglal ei ole võimalik kulutada Haigekassa raviraha selleks mitte ettenähtud otstarbel.

Eesti Ekspress selgitas, et püüdis 19. mail Lääne-Tallinna Keskhaiglale saadetud kirjas saada konkreetsetele küsimustele vastuseid, kuid haigla pole tänaseni vastanud. Samuti möönab toimetus, et kaebaja edastas omapoolseid arvamusi, mis aga ei sisaldanud vastuseid esitatud küsimustele. Eesti Ekspress on seisukohal, et 24. mail Boris Kirti poolt toimetusele saadetud tekst ei ole vastulause, vaid kommertstekst, mistõttu polnud mõtet seda avaldada.

Pressinõukogu leiab, et Eesti Ekspress ei rikkunud formaalselt ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Nagu pooled kinnitavad, sai haigla juht võimaluse kommentaariks, mis artiklis on küll väga napp, kuid ajakirjandus ei pea avaldama täismahus kõiki seisukohti, mida kritiseeritav pool esitab.
Kuid seda enam on Pressinõukogu seisukoht, et koodeksi punkti 5.2. alusel oleks leht pidanud Lääne-Tallinna Keskhaigla saadetud vastulause avaldama, seda vajadusel lühemaks toimetades. Vastulause sisaldas olulisi täpsustusi mõnede artiklis esitatud süüdistuste kohta, mida haigla juht artiklis kommenteerida ei saanud, ja oleks aidanud lugejatel saada teemast terviklikumat ja tasakaalustatumat ülevaadet.

Pressinõukogu