Kaebus nr 36
Pressinõukogu otsus 15.01.2004 | TAUNIV.
Eesti Päevaleht rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Päevaleht on 29. septembril 2003 ilmunud artikliga “Eesti Post hädas Streimanni autodega” rikkunud head ajakirjandustava.

Alo Streimann kaebas, et artiklis esineb mitmeid faktivigu ja tõele mittevastavaid väiteid, mis on põhjustanud kaebajale moraalset kahju. Samuti ei ole kaebaja  rahul, et artikli kirjutamise ajal ega selle järgselt pole talle võimaldatud esitada oma arvamust vaatamata tema korduvatele pöördumistele ajalehe poole.

Eesti Päevaleht selgitas Pressinõukogule, et leht soovis kasutada kaebaja kommentaari ja tegi selle saamiseks korduvaid katseid, kuid Streimann ei olnud ajakirjandusele kättesaadav ega vastanud ka Eesti Päevalehe küsimustele. Eesti Päevaleht nimetas Pressinõukogule ära mitmed allikad, millele artikkel tugines.

Pressinõukogu otsustas, et ajaleht on rikkunud eetikakoodeksi punkte 4.2 ja 5.2, mis kohustavad konflikti sisaldava materjali puhul ära kuulama kõik osapooled ja andma süüdistatule vajadusel hiljem vastulause võimaluse. Eesti Päevalehe artiklist aga ei nähtu, et leht oleks püüdnud kaebajalt kommentaari saada.

Pressinõukogu