Kaebus nr 362
Pressinõukogu otsus 06.10.2011 | TAUNIV.
Võrumaa Teataja rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Lõuna Prefektuuri kaebust Võrumaa Teatajas 3. mail 2011 ilmunud artikli „Kes uurib Tuliku afääre?“, 7. mail ilmunud artikli „Artiklitele Tulikust järgnes toimetuse läbiotsimine“, 31. mail ilmunud artikli „Andres Anvelt: Korruptsioon on vargus meie kõigi tagant“ ja 4. juunil ilmunud artikli „Miks prokuratuur Ülo Tulikut ei uuri?“ peale ning leidis, et leht on rikkunud head ajakirjandustava.

Artiklid kajastavad endise Võru maavanema ja linnapea Ülo Tuliku tegevust ning kirjeldavad tema väidetavalt korruptsioonikahtlusega toiminguid, mida toimetuse arvates peaks uurima õiguskaitseorganid, aga millegipärast ei uuri. Ajaleht esitab kahtluse, et põhjuseks on Ülo Tuliku väimehe sõbra töötamine Võru politsei kriminaaltalituse juhina.

Lõuna Prefektuur kaebas Pressinõukogule, et Võru politseijaoskonna kriminaaltalituse juhi Meelis Saarepuu suhtes alusetute ja laimavate väidetega on artikliseeriaga kahjustatud nii Meelis Saarepuu kui kogu politsei usaldusväärsust. Prefektuur kinnitab, et antud menetlust juhib prokuratuur, mitte politseijaoskonna kriminaaltalituse juht, millega on tagatud uurimise neutraalsus. Kaebaja hinnangul ei ole Võrumaa Teatajas ilmunud andmed tõendatud ega tõesed, arvamused ja oletused on esitatud faktidena, mis kokkuvõttes peegeldavad negatiivset suhtumist õiguskaitseorganitesse ning jätavad lugejale asjade käigust ja põhjustest ebatäpse mulje.

Võrumaa Teataja selgitas Pressinõukogule, et Lõuna Prefektuur ei ole esitanud ühtegi tõendit lehe väidete kummutamiseks.

Pressinõukogu otsustas, et Võrumaa Teataja rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.1., mille järgi peavad uudised, arvamused ja oletused olema selgelt eristatavad. Pressinõukogu hinnangul on nimetatud artiklites faktid ja oletused segamini. Lisaks rikkus leht eetikakoodeksi punkti 1.4., mille järgi ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info.

Pressinõukogu