Kaebus nr 363
Pressinõukogu otsus 06.10.2011 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Eesti Ekspress ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Urmas Velleste kaebust Eesti Ekspressis 28. aprillil 2011 ilmunud artikli „Lugu on väga hirmus ja skandaalne, kuid vastab tõele 100%“ peale ning otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel annab ülevaate Urmas Velleste äritegevusest, suhtlusest jõustruktuuride ja ajakirjandusega.

Urmas Velleste kaebas Pressinõukogule, et Eesti Ekspressis avaldatud artikkel on laimav, solvav ning avaldatud ühepoolselt ilma tema kommentaarideta. Urmas Velleste leiab, et ta on artikli tõttu kandnud moraalset kahju ning tema osalusega äriühing on pandud ebameeldivasse olukorda.

Eesti Ekspress selgitas, et toimetus lähtus artikli kirjutamisel Urmas Velleste enda poolt saadetud informatsioonist. Kirjeldatud on nii tema enda poolt kirjalikult või e-posti teel saadetud informatsiooni. Ajakirjanduse eetikakoodeksi punkti 3.5. kohaselt on toimetus kontrollinud informatsiooni tõesust ja allikate usaldusväärsust. Artikli kirjutamisel on kasutatud allikana ka mitmeid jõustunud kohtuotsuseid.

Pressinõukogu on seisukohal, et Eesti Ekspress ei rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit.

Pressinõukogu