Kaebus nr 366
Pressinõukogu otsus 03.11.2011 | TAUNIV.
Meie Maa rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas AS Makrose töötajate kaebust Meie Maas 28. juulil 2011 ilmunud artikli „Prokuratuur uurib Makrose rahavargust“ peale ning otsustas, et leht on rikkunud head ajakirjandustava.

Artiklis räägitakse hulgilaos Makros toimunud sularahavargusest. Lehe anonüümse allika väitel kahtlustab AS Makrose juht rahavarguses oma alluvaid.

AS Makrose töötajad kaebasid Pressinõukogule, et kahtlusalusteks nimetamisega on leht tekitanud süütutele inimestele ja nende edasisele konkurentsivõimele kohalikul tööturul kahju.

Meie Maa vastas Pressinõukogule, et üks allikas jäeti anonüümseks, kuna ta oli artikli kirjutamise aegu töösuhtes AS Makrosega.

Pressinõukogu otsustas, et Meie Maa eksis ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.1. vastu, mis näeb ette, et uudised ja oletused olgu selgelt eristatavad ja uudismaterjal põhinegu tõenditega tagatud faktilisel informatsioonil. Artiklis esitatud kahtlustus firma töötajate poolt rahavarguses ei olnud antud juhul tõenditega tagatud. Seejuures on leht rikkunud ka eetikakoodeksi punkti 1.5., mis näeb ette, et ajakirjandus ei tohi oma tegevusega tekitada kellelegi põhjendamata kannatusi, veendumata, et avalikkusel on tõesti vaja seda infot teada.

Pressinõukogu