Kaebus nr 368
Pressinõukogu otsus 03.11.2011 | TAUNIV.
Äripäev rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Hardo Aasmäe kaebust Äripäevas 18. mail 2011 ilmunud artikli „Aasmäe eelistas pankrotiistungile linnas jalutamist“ peale ning otsustas, et leht on rikkunud head ajakirjandustava.

Äripäeva onlines ilmunud artikkel väidab, et Eesti Entsüklopeedia kirjastuse juht Hardo Aasmäe jalutas kohtusse pankrotiistungile mineku asemel Tallinnas ringi ja nägi igati terve välja. Lehe sõnul oli Hardo Aasmäe taotlenud kohtuistungi edasilükkamist, sest sai liiklusavariis väidetavalt tõsiselt viga.

Hardo Aasmäe kaebas Pressinõukogule, et artikli näol on tegu pahatahtliku väljamõeldisega. Kaebaja hinnangul sisaldab artikkel valefakte ja rikub tervet rida eetikakoodeksi punkte. Samuti ei ole kaebaja rahul, et leht temaga enne antud artikli avaldamist ühendust ei võtnud.

Äripäev vastas Pressinõukogule, et leht võttis Hardo Aasmäega ühendust ja tema kommentaar ilmus samal päeval lehe online´is ja järgmisel päeval ilmus paberlehes mõlema artikli kokkuvõte.

Pressinõukogu otsustas, et Äripäev rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.1., mis näeb ette, et uudised, oletused ja arvamused olgu selgelt eristatavad. Pressinõukogu hinnangul oli Aasmäe käitumise „tervisepettuseks“ nimetamine oletuslik ja samas väga tõsine süüdistus, eriti veel esitatuna kaudsete delikaatsete terviseandmete põhjal.

Samuti rikkus leht ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., sest esimeses online´is ilmunud loos ei ole kaebajat kui süüdistatavat osapoolt üldse ära kuulatud ning poolteist tundi hiljem kaebaja vastuste avaldamist järgmises loos ei saa lugeda antud juhul piisavaks sooviks osapoolt ära kuulata.

Pressinõukogu