Kaebus nr 369
Pressinõukogu otsus 03.11.2011 | TAUNIV.
Õhtuleht rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Meeskond OÜ juhatuse liikme Eigo Sõsteri kaebust Õhtulehes 23. augustil 2011 ilmunud artikli „Liikluse reguleerijad ei tulnud massiüritustel taas toime“ peale ning otsustas, et leht on rikkunud head ajakirjandustava.

Artiklis on kirjas, et turvateenistus Meeskond ei osanud liiklejaid abistada ega lasknud inimestel isegi oma koju sõita. Artiklis viidatakse kahele üritusele – 20. augustil Tallinna Lauluväljakul toimunud „Vabaduse laulule“ ja 21. augustil peetud rattarallile.

Meeskond OÜ juhatuse liige Eigo Sõster kaebas Pressinõukogule, et artikkel oma ebaselge ülesehitusega moonutab tegelikku olukorda ja on täis faktivigu. Artikli lõpuosas on mindud sujuvalt üle rattaralli liikluse reguleerimise kirjeldamisele, millega Meeskonnal kaebaja kinnitusel mingit seost ei olnud. Kaebaja ei ole rahul, et artiklist on välja jäetud Meeskond OÜ vastus.

Õhtuleht selgitas Pressinõukogule, et artikli eesmärk ei olnud välja tuua konkreetse firma puudujääke liikluse reguleerimisel. Õhtuleht möönab, et artiklist ei ole üheselt aru saada, et Meeskond tegeles ainult „Vabaduse laulu“ liikluse korraldamisega. Samas on leht seisukohal, et Meeskonna tööle ei ole artiklis osaks saanud ebaõiglast etteheidet. Õhtuleht lisas, et nägi juhtunus pearolli Tallinna linnal ja konfliktis teise osapoolena Tallinna linnavalitsust ning just seetõttu küsis toimetus seisukohta Tallinna transpordiametilt.

Pressinõukogu otsustas, et Õhtuleht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud ja eksitav info. Antud juhul oli artiklis kaebaja kohta esitatud eksitavat infot, sest artikkel jätab mulje, et Meeskond vastutas ka rattaralli liikluse korralduse eest ja ei tulnud sellega toime.

Samuti rikkus Õhtuleht eetikakoodeksi punkti 5.1., mis näeb ette, et kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleb talle anda võimalus kommentaariks. Pressinõukogu hinnangul oli üks konflikti osapooltest ka Meeskond ning kuna artiklis oli otseselt nende kohta esitatud süüdistusi, oleks pidanud andma võimaluse oma seisukoha avaldamiseks.

Pressinõukogu