Kaebus nr 370
Pressinõukogu otsus 03.11.2011 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Eesti Päevaleht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Põhja Tallinna linnaosavanema Karin Tammemäe kaebust Eesti Päevalehes 8. septembril 2011 ilmunud artikli „Prokuratuur kahtlustab linnajuhti omastamises“ peale ning otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Artiklis on kirjas, et prokuratuur on esitanud Karin Tammemäele kahtlustuse omastamises. Leht väidab, et tänavu kevadel otsis kaitsepolitsei läbi Karin Tammemäe tööruumid ja infokandjad linna raha kasutamise kontrollimiseks.

Karin Tammemägi kaebas Pressinõukogule, et leht ei ole teda kui osapoolt ära kuulanud. Tema sõnul on hetkel tegemist kahtlustusega, millele ei pruugi järgneda süüdistust. Kaebaja hinnangul kahjustab artikkel tema mainet ja tekitab eelarvamusi. Ta väidab, et rikutud on eetikakoodeksi punkti 4.8, mille järgi peab ajakirjanik õigusrikkumisi ja kohtuasju käsitledes kaaluma, kas asjaosaliste identifitseerimine on tingimata vajalik.

Eesti Päevaleht vastas, et leht on kajastanud Karin Tammemäele esitatud kahtlustusi faktipõhiselt ja artiklis on väga selgelt märgitud, et tegemist on kahtlustusega, mitte süüdistusega. Leht märkis, et artiklis on avaldatud ka Kesknädalas ilmunud Karin Tammemäe seisukohti esitatud kahtlustuste osas.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Päevaleht ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on linnaosa vanema kui poliitiku ja avaliku elu tegelase puhul ajakirjanduse suurem tähelepanu ja kriitika õigustatud. Kahtlustuse esitamise fakti kaebaja ei eita. Samuti leiab Pressinõukogu, et antud artikli kontekstis on kaebaja sisuliselt ära kuulatud, sest tema Kesknädalas avaldatud seisukohtadega esitatud kahtlustuse suhtes on artiklit tehes tutvutud ja neist osa ka viitega allikale avaldatud.

Pressinõukogu