Kaebus nr 371
Pressinõukogu otsus 01.12.2011 | TAUNIV.
Meie Maa rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Katrina Allikmaa kaebust Meie Maas 25. septembril 2011 ilmunud artikli „Noorperel kahtlus loomade väärkohtlemises“ peale ning otsustas, et leht on rikkunud head ajakirjandustava.

Artiklis on juttu Saaremaal elavast perest, keda naabrid lehe väitel kahtlustavad loomade hooleta jätmises. Artiklis antakse sõna kahele loomaarstile ja anonüümsust palunud naabrile.

Katrina Allikmaa kaebas Pressinõukogule, et tema kohta on süüdistusi esitatud, kuid talle sõna antud ei ole. Lisaks ei olnud kaebaja teadlik, et ajakirjanikud tema kodus loomi pildistamas käisid. Kaebaja leiab, et artiklis on esitatud tema kohta valeinfot.

Meie Maa vastas Pressinõukogule, et leht oleks pidanud artiklis kaebajale sõna andma, kuid kahjuks ei õnnestunud ajakirjanikul Katrina Allikmaad loo kirjutamise ajal tabada. Leht lisas, et Katrina Allikmaale pakuti sõna vastulauseks ning sellest sündis uus artikkel, mis aga kaebaja vastuseisu tõttu ilmunud ei ole.

Pressinõukogu otsustas, et Meie Maa rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkte 4.2. ja 3.5, mis näevad ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled ning toimetus peab kontrollima informatsiooni tõesust. Pressinõukogu hinnangul on artiklis esitatud Katrina Allikmaa kohta tõsiseid süüdistusi, kuid talle sõna antud ei ole. Pressinõukogu leiab, et ajakirjanik oleks pidanud tegema kaebaja leidmiseks rohkem pingutusi ning toimetus artiklit enne tema kommentaari saamist mitte avaldama. Kui see tõesti mõistliku aja jooksul ei õnnestu, oleks leht pidanud artiklis märkima, et Katrina Allikmaad ei õnnestunud kätte saada.

Pressinõukogu