Kaebus nr 376
Pressinõukogu otsus 01.12.2011 | TAUNIV.
Eesti Päevaleht rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Viktor Kaasiku kaebust Eesti Päevalehes 8. septembril 2011 ilmunud artikli „Viktor Kaasik pettis Manitskilt välja enam kui miljon krooni“ peale ja otsustas, et leht eksis hea ajakirjandustava vastu.

Artiklis on väidetud, et Viktor Kaasik koos pojaga petsid hipodroomi detailplaneeringust huvitatud Jaan Manitskilt välja raha, väites, et linnavalitsuse ametnikud küsivad pistist. Artikli väitel kandis Manitski Kaasiku ettevõtte arvele enda arvates pistise andmiseks üle miljoni krooni, mida Viktor Kaasik kasutas enda isiklike ettevõtete arvete eest tasumiseks. Leht avaldas hiljem ajakirjaniku avaliku vabanduse, et tegu oli veaga.

Viktor Kaasik kaebas Pressinõukogule, et artiklis on tema kohta esitatud ebaõigeid andmeid, samuti on tema kohta avaldatud ebaõigeid andmeid artikli kohta avaldatud avalikus vabanduses. Sellega jääb kaebaja hinnangul lugejatele temast mulje nagu oleks ta pannud toime raske õiguserikkumise. Samuti leiab kaebaja, et leht on eksinud eraelu puutumatust rikkuvate materjalide avaldamise keelu vastu, sest artiklites avaldati mitmed kaebaja ja kolmandate isikute vahelised vestlused. Kaebaja ei ole rahul, et rikutud on ka tema õigust kommentaarile.

Eesti Päevaleht vastas Pressinõukogule, et leht avaldas vabanduse, sest ajakirjanik tegi kohtumaterjalidest valed järeldused. Lehe kinnitusel vabandas toimetus kaebaja ees ka personaalselt. Eesti Päevaleht lisas, et ajakirjanik küsis Viktor Kaasikult kommentaari, kuid kaebaja ei soovinud sisulist kommentaari anda. Samuti sai kaebaja võimaluse vastulauseks.

Pressinõukogu tõdes, et Eesti Päevaleht eksis ajakirjanduseetika koodeksi p 1.4 vastu, avaldades ebatäpset informatsiooni. Eksimust tunnistas ka leht ise koos avaliku vabandamisega.

Pressinõukogu